Begroting met bijna 7 miljard euro voor klimaat

Duurzaamheid en klimaat waren – zoals verwacht – belangrijke thema’s in de begrotingsplannen voor 2022. En hoewel sommige plannen al eerder waren uitgelekt, bood prinsjesdag soms ook verrassend subsidienieuws op het gebied van verduurzaming en energie. In dit artikel zetten we de belangrijkste plannen op een rij.

Bijna 7 miljard extra voor klimaat

In totaal wil het kabinet de komende jaren 6,8 miljard euro extra uittrekken voor klimaat-maatregelen. Bijna de helft van dat geld gaat naar de SDE++ regeling: liefst 3 miljard! SDE++ staat voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie Klimaattransitie’) en wordt gezien als de belangrijkste subsidieregeling voor grootschalige productie-installaties voor duurzame energie en andere CO2-reducerende technologieën.

Het extra geld zal onder meer worden ingezet voor het stimuleren van CCS-projecten. Ook is het de bedoeling dat de regeling in de toekomst (mogelijk pas in 2023) gaat werken met ‘begrotingsschotten’, zodat de subsidies eerlijker worden verdeeld over de verschillende (groepen van) technologieën. De SDE++ aanvraagronde van 2021 start op 5 oktober, zie daarover ook dit artikel met aanvraagtips.

Industriesector

De industriesector krijgt vooral te maken met extra verplichtingen. Zo komen er nieuwe maatregelen om de uitstoot van schadelijke stoffen verder te beperken. Verder wordt de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend, uitgebreid naar grote industriële (ETS-)bedrijven. De begroting trekt vooral geld uit voor controle en handhaving.

Overigens kunnen industriebedrijven wel gebruik maken van de regelingen uit het huidige subsidie-instrumentarium, zoals de SDE++ (zie hierboven), de VEKI (voor klimaatinvesteringen) en de DEI+ (voor pilots en demo’s). Ook de subsidieregeling HER+ (Hernieuwbare Energietransitie) krijgt in 2022 weer een nieuwe aanvraagronde. De ronde van 2021 is momenteel nog open voor aanvragen.

Waterstofproductie en meer

Wel nieuw voor de industrie zijn de volgende begrotingsplannen:

 • 252 miljoen euro voor de productie van duurzame waterstof. Hiervoor start in 2022 een nieuwe tenderregeling (als aanvulling op de DEI+) gericht op elektrolyseprojecten. De focus ligt daarbij op opschalingsprojecten tussen de 0,5 en 50 MW die zorgen voor aanzienlijke kostenbesparingen.
 • 45 miljoen euro voor pilot- en demonstratieprojecten voor het versnellen van een kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie. Het geld wordt voornamelijk verdeeld via de DEI+ subsidieregeling en de TSE-regeling voor haalbaarheidsstudies.
 • extra investeringen voor CCUS-projecten: het kabinet reserveert 15 miljoen euro voor haalbaarheidsstudies, FEED-studies en pilots op het gebied van CC(U)S.

Voor het vergroenen van de energie-infrastructuur reserveert het kabinet 1,3 miljard euro. Dit geld gaat naar (zeer) grote investeringsprojecten, zoals het warmtetransportnet in Zuid-Holland, en het ombouwen van het gasnet tot ‘Waterstof backbone’ voor Nederlandse industrieclusters.

Circulaire economie

Het thema ‘Circulaire Economie’ blijft ook de komende jaren stevig op de agenda staan:

 • Het kabinet reserveert 15 miljoen euro voor het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie in 2022. Het geld is bestemd voor productinnovaties, kennisontwikkeling en opschaling van bijna-marktrijpe technieken. In 2023 en 2024 gaat het om nog eens 5 miljoen per jaar.
 • De subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten gaat in 2022 opnieuw open voor mkb-ondernemers die meewerken aan een circulair samenwerkingsverband.
 • Ook zijn er plannen voor een innovatieregeling gericht op de vraagstukken vanuit de Kennis- en innovatieagenda Circulaire Economie.

Duurzame bedrijfsgebouwen en woningen

De komende jaren maakt het kabinet ruim 2,3 miljard euro vrij voor het verduurzamen van bedrijfsgebouwen en het versnellen van de woningbouw. Belangrijke veranderingen voor ondernemers zijn:

 • De MIA-regeling voor investeringen op de Milieulijst wordt een stuk interessanter, want de percentages gaan in 2022 fors omhoog, naar 27, 36 en 45%. Ter vergelijking: op dit moment zijn de aftrekpercentages nog respectievelijk 13,5%, 27% en 36%. Het exacte percentage is overigens afhankelijk van de soort milieu-investering. Verder wordt ook het MIA-budget verhoogd met 30 miljoen euro per jaar naar 144 miljoen euro.
 • Het percentage voor de Vamil-regeling blijft in 2022 overigens ongewijzigd (75%). Ook voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) zijn geen wijzigingen bekend gemaakt (blijft 45,5%).
 • Wel komen er flinke veranderingen aan de ISDE-subsidie (Investeringssubsidie Duurzame Energie). De huidige regeling geldt voor zakelijke gebruikers en particulieren met een eigen woning die investeren in (onder meer) de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De regeling krijgt meer geld en wordt dan in een verruimde vorm voortgezet tot 2030 (zie ook hieronder).

Duurzame woningen en woningbouw

Ook op dit gebied wil het kabinet een aantal flinke investeringen gaan doen:

 • 100 miljoen euro per jaar voor een verruiming van de ISDE-regeling (subsidie voor woningisolatie).
 • 288 miljoen euro voor subsidies voor huiseigenaren die investeren in de aanschaf van een ‘hybride warmtepomp’ (die vaak wordt gezien als een ‘opstapje’ naar aardgasvrij).
 • 514 miljoen euro voor een ‘Nationaal Isolatieprogramma’ om de 20% slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren.
 • 160 miljoen euro voor een nieuwe subsidieregeling voor woningverhuurders die hun huurwoningen willen verduurzamen. Deze ‘Renovatieversneller’ start uiterlijk 1 januari 2022 en loopt tot 2025.
 • 1 miljard euro voor de bouw van 900.000 woningen in de komende 10 jaar (jaarlijks 100 miljoen euro). Het gaat om een vervolg op de eerdere woningbouwimpuls-regeling die dit jaar afloopt.

NB: particulieren die belangstelling hebben voor subsidies voor het verduurzamen van hun woning vinden daarover meer informatie op deze overheidswebsite.

Schoner transport en vervoer

Een kleine (en zeker niet volledige) selectie van begrotingsnieuws rondom dit thema:

 • Het kabinet maakt 600 miljoen euro vrij als extra stimulans voor het overstappen op elektrisch rijden. Het geld wordt verdeeld via de SEBA-regeling voor ondernemers (en de SEPP voor particulieren).
 • 150 miljoen euro wordt gereserveerd voor het duurzaam bouwen aan infrastructuur (onderhoud, beheer, renovatie, vervanging). Een deel daarvan wordt verdeeld via de nog te starten SEB-subsidieregeling voor de aanschaf van duurzame bouwvoertuigen door ondernemers.
 • Om het thuiswerken (ook na de coronacrisis) te stimuleren, wordt gewerkt aan een nieuwe fiscale regeling voor thuiswerkkosten. Het gaat daarbij om een kleine vergoeding die werkgevers hun personeel onbelast mogen verstrekken (waarschijnlijk 2 euro per dag) voor onder meer stookkosten en koffie/thee. De regeling start in 2022 en komt bovenop de vergoeding die werkgevers nu al onbelast mogen geven voor het inrichten van een thuiswerkplek.

Meer weten?

De experts van PNO Consultants en EGEN zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste subsidiekansen voor innovaties op het gebied van energie, duurzaamheid, klimaat en mobiliteit. Via verschillende nieuwsbrieven en websites informeren wij onze lezers over interessante ontwikkelingen. Voor vragen of ondersteuning bij het indienen van een subsidieaanvraag? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement