SEB-subsidie voor schone bouwwerktuigen vertraagd

Een tegenvaller voor bouwend Nederland: de aangekondigde SEB-subsidieregeling voor milieuvriendelijke elektrische bouwmachines en werktuigen gaat voorlopig niet van start. De beoogde start in september is onhaalbaar, en wordt nu waarschijnlijk januari 2022 (of later). Dit artikel gaat in op de plannen, de vertragingen, en mogelijke alternatieve subsidies.

Achtergrond SEB-subsidieregeling

SEB is de korte naam van de aangekondigde ‘Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen’. De plannen dateren al uit oktober 2020, en waren onderdeel van de nieuwe Stikstofwet. Die wet moest een oplossing bieden voor de talloze bouwprojecten die stil waren gelegd sinds 2019, na de uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot-problematiek (PAS).

De SEB-subsidieplannen kwamen kort gezegd neer op:

  • een investeringsimpuls van 500 miljoen euro ter vermindering van de stikstofuitstoot van bouwmachines (in te zetten voor het tijdvak 2021-2030);
  • een bijbehorend subsidieprogramma voor elektrische voertuigen en bouwmachines (voor bouwwerktuigen waarvoor de uitvoering met een verbrandingsmotor nu nog gangbaar is);
  • subsidies voor ondernemers die investeren in de aanschaf van nieuwe elektrische mobiele vrachtwagens/werktuigen, en in het ombouwen van bestaande mobiele werktuigen en bouwvoertuigen naar emissieloos of emissiearm (retrofit). De beoogde subsidies zouden zo’n 40-50% van de meerkosten vergoeden.

Vertraging en nieuwe startdatum

Eigenlijk zou de nieuwe SEB-subsidieregeling deze maand (september 2021) van start moeten gaan. Die eerdere planning is helaas onhaalbaar, zo blijkt uit berichten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarbij worden verschillende redenen aangevoerd: het coronavirus, de demissionaire status van het kabinet, en de complexiteit van de beoogde regeling.

De vertraging betekent in ieder geval een tegenvaller voor alle bouwbedrijven die erop hadden gerekend om dit jaar (met een aantrekkelijke subsidie) te kunnen investeren in nieuwe milieuvriendelijke werktuigen. De kans is nu groot dat zij hun plannen doorschuiven tot volgend jaar. Als nieuwe startdatum voor de subsidieregeling wordt nu uitgegaan van januari 2022, maar het is onzeker of dat wel haalbaar is.

Alternatieve subsidies en verdere plannen

Bedrijven die niet kunnen wachten met hun investeringen, kunnen overigens wel gebruik maken van bestaande (fiscale) subsidieregelingen als de EIA en de MIA/vamil. Met name die tweede biedt verschillende interessante mogelijkheden bij investeringen in stille, schone en zuinige transportmogelijkheden. Met deze handige infographic op de RVO-website vindt u snel de weg naar de bijbehorende omschrijvingen op de MIA- of EIA-investeringslijst. Verder wordt er (naast de nieuwe SEB-subsidieregeling) nog gewerkt aan een ‘Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen’. Deze routekaart wil de bouwsector op weg helpen naar schoon en emissieloos bouwen in 2030, en wordt opgesteld in overleg met alle stakeholders in de bouwsector. Belangstellenden verwijzen wij naar de officiële website (met onder meer dit startdocument).

De vertraagde SEB-regeling moet overigens niet worden verward met de SEBA-regeling. Deze regeling verstrekt sinds medio maart subsidies voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s, en loopt nog door tot eind 2025.

Last-but-not-least wijzen wij graag op ons overzicht van subsidieregelingen rondom duurzaamheid in de gebouwde omgeving (zie download hier).

Meer weten?

Zodra er meer nieuws bekend is over de plannen voor de SEB-subsidieregeling dan leest u dat bij PNO. Wilt u geen belangrijk subsidienieuws missen? Hieronder kunt u zich eenvoudig aanmelden voor de PNO-nieuwsbrief! En bent u op zoek naar andere subsidies voor bedrijfsmatige projecten op het gebied van bouw, energiebesparing, of voor innovaties rondom verduurzaming, logistiek of mobiliteit? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht met uw vraag of uw plannen.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement