Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s weer gestart

De Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) is bedoeld voor het stimuleren van de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s ter vermindering van de CO2-uitstoot. Sinds januari staat de regeling weer open voor aanvragen. Bent u een ondernemer of non-profitinstelling en koopt u een 100% emissieloze auto? Kom in actie, want op is op!

Wat is het doel van de SEBA?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat publiceerde vorig jaar de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s, kortweg SEBA. Met deze regeling geeft het kabinet uitvoering aan de ambities van het Klimaatakkoord: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Ook de mobiliteitssector moet hieraan bijdragen. Voor de realisatie van het Klimaatakkoord is de komende jaren financiële stimulering van elektrisch rijden noodzakelijk. De SEBA-regeling is bedoeld voor het stimuleren van het gebruik van emissieloze bedrijfsauto’s in heel Nederland. Met de regeling kan de overheid subsidie verstrekken aan ondernemingen en non-profitinstellingen voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s.

Wie komen in aanmerking voor de SEBA?

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor ondernemingen en non-profitinstellingen, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en zijn gevestigd in Nederland. Zowel ondernemingen die door natuurlijke personen worden gedreven (éénmanszaak, VOF, CV en maatschap) als ondernemingen die door rechtspersonen worden gedreven (BV, NV, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij) kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Non-profitinstellingen zullen meestal stichtingen of verenigingen zijn, zoals sportverenigingen, ziekenhuizen of stichtingen voor ideële doeleinden.

Voor welke typen bedrijfsauto’s krijgt u subsidie?

De typen bedrijfsauto’s waarvoor u subsidie krijgt, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het gaat om nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor (zonder combinatie met een verbrandingsmotor) én die vallen onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kilogram.
 • De elektrische bedrijfsauto (N1) met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen (WLTP) heeft een actieradius van minimaal 100 kilometer.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kilogram) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

Wat zijn de voorwaarden van SEBA?

Wilt u voor de SEBA-subsidie in aanmerking komen? Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met een maximaal gewicht tot 4.250 kilogram) vindt plaats met een overeenkomst.
 • U mag de koop- of financial leaseovereenkomst niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2022. Op het moment dat u de subsidie aanvraagt mag de overeenkomst nog niet definitief zijn.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van 20.000 euro of meer (exclusief BTW).
 • U mag voor iedere onderneming of groep van ondernemingen per kalenderjaar maximaal voor 400 bedrijfsauto’s een SEBA-subsidieaanvraag indienen.

Subsidiebedrag en budget

De SEBA-subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs zonder btw (voertuigcategorie N2). Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 5.000 euro voor iedere bedrijfsauto. U mag tegelijkertijd voor de bedrijfsauto ook MIA-subsidie aanvragen. De SEBA-regeling loopt van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025. Het subsidiebudget van de regeling heeft ieder jaar een maximum, in 2022 is dat 22 miljoen euro. U kunt een subsidieaanvraag indienen zolang het jaarbudget reikt. De aanvraag dient u in bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Meer weten?

Heeft u vragen over de SEBA-regeling of overweegt u een aanvraag in te dienen? Wacht niet af en kom in actie. Neem contact op met de experts van PNO of EGEN (beide onderdeel van de PNO Group). Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement