Gezocht: koolstofarme innovaties in Oost-Nederland

Bedrijven in de sector Energie en Milieutechnologie die werken aan duurzame innovaties in Gelderland of Overijssel kunnen binnenkort een interessante EFRO-subsidie aanvragen. De ronde start op 7 november en krijgt een subsidiebudget van bijna 10 miljoen euro. De verdeling gebeurt volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Snelle actie is dus geboden.

10 miljoen subsidie beschikbaar voor R&D-samenwerkingen

De subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die:

  • zijn gericht op koolstofarme innovaties in Oost-Nederland
  • bestaan uit experimentele ontwikkeling (eventueel in combinatie met industrieel onderzoek)
  • worden uitgevoerd door minimaal twee partijen (waarvan minstens één mkb die ten minste 35% van de kosten maakt).

De subsidie vergoedt tot 40% van de projectkosten en kan oplopen tot 2 miljoen euro per project.

Om kans te maken op deze subsidie moet uw project een minimale financiële omvang hebben van 650.000 euro.

Verdere voorwaarden

Een project moet zijn gericht op de sector Energie en Milieutechnologie (inclusief ‘biobased economy’). Interessant is dat ook ‘cross-overs’ met bepaalde andere sectoren zijn toegestaan.

U kunt dan denken aan de sector Agro & Food, Health, High Tech Systemen & Materialen, Water, Chemie, ICT of de Maakindustrie.

Verder moet het project relevant zijn voor de regio Oost-Nederland (Gelderland of Overijssel). Bijvoorbeeld omdat dit de locatie van het project is, of bij een aantoonbare impact voor deze regio. Samenwerkingspartners van buiten de regio zijn niet bij voorbaat uitgesloten. Maar: er moet dan wel worden aangetoond dat het gaat om een partij die een noodzakelijke bijdrage levert aan het project, en dat er geen vergelijkbare partij is te vinden in Oost-Nederland zelf.

Voorbeelden van EFRO-projecten

Samenwerkingsprojecten die al eerder EFRO-subsidie ontvingen hadden betrekking op:

  • ontwikkeling van een prototype voor procesautomatiseringssystemen voor energetische procesoptimalisatie (inclusief praktijktesten van het prototypesysteem)
  • ontwikkeling van een nieuwe technologie voor het afvangen van CO2 uit rookgassen (inclusief een pilotplant om die technologie verder te valideren en demonstreren)

Wie het eerst komt!

De subsidieronde staat open van 7 november 2017 tot uiterlijk 28 februari 2018. Wacht echter niet te lang: de subsidies worden verdeeld zolang het budget reikt en de verwachte belangstelling is groot. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag die optimaal aansluit op de beoordelingscriteria.

PNO helpt u graag met EFRO

Heeft u plannen voor een duurzaam R&D-project rondom een koolstofarme innovatie? Of zoekt u nog een geschikte samenwerkingspartner? Onze EFRO-specialisten helpen u graag verder.