CO2-innovaties gezocht voor DEI-2019

 

Steeds meer bedrijven ontwikkelen nieuwe innovaties die kunnen zorgen voor CO2-reductie. Het naar de markt brengen van deze innovaties vraagt vaak om extra inspanningen en investeringen. Speciaal voor pilots en demonstratieprojecten in die laatste fase start binnenkort een nieuwe subsidieronde, de DEI 2019.

Vier vragen over de DEI-2019

DEI staat voor subsidie Demonstratie Energie-Innovatie. De regeling bestaat al jaren, maar is met ingang 2019 ingrijpend gewijzigd en verruimd, zoals we al schreven in een eerdere Subsidieflits. Dit betekent dat de regeling extra kansen biedt voor innovatieve partijen die snel kunnen schakelen.

In dit artikel staan we stil bij vier vragen:

 1. Welke innovaties komen in aanmerking voor de DEI-subsidie?
 2. In welke fase moet een innovatieproject zich bevinden?
 3. Hoeveel subsidie is aan te vragen bij de DEI-aanvraagronde 2019?
 4. Wat kan PNO voor u betekenen?

Welke innovaties komen in aanmerking voor de DEI-subsidie?

De DEI-subsidie is met ingang van 2019 gericht op nieuwe innovaties op het gebied van CO2-reductie. Dat is dus ruimer dan voorheen, toen er alleen DEI-subsidie was voor het demonstreren van energie-innovaties. De vernieuwde DEI-regeling geeft nu dus ook subsidie voor andere innovaties die bijdragen aan de doelen van het Klimaatakkoord. Het gaat daarbij om nieuw ontwikkelde innovatieve producten (inclusief apparaten, processen, diensten, systemen of technieken) die door middel van een pilot- of demonstratieproject in de praktijk worden toegepast bij een eindgebruiker.

De volgende thema’s kunnen in aanmerking komen:

 • CO2-reductie in de industrie: onder andere recycling, CCUS, infrastructuur
 • aardgasloze bebouwing: innovaties gericht op aardgasloze wijken, gebouwen en woningen
 • flexibilisering van het elektriciteitssysteem: transport- en distributienetten, grootschalige opslag/conversie met groene waterstof, batterijen of chemische componenten (zoals ammoniak of methanol)
 • ruimtelijke inpassing: grootschalige energieopwekking via wind en zon (op land), bij verkeersinfrastructuur (zoals spoor- en waterwegen), en grote PV-projecten in de gebouwde omgeving
 • energie-innovaties kunnen ook nog altijd aangevraagd worden in het kader van de DEI-regeling!

Bovendien worden begin februari ook de bekende TSE-regelingen (Topsector Energie) weer gepubliceerd waarbij weer volop aandacht is voor bijvoorbeeld energie-innovaties, bio based en groen gas-innovaties en hernieuwbare energie.

In welke fase moet een innovatieproject zich bevinden?

Belangrijk bij de DEI is de vraag: in welke fase bevindt het innovatieproject zich? De DEI-subsidie is specifiek bedoeld voor pilot- en demonstratieprojecten. Het gaat daarbij om innovaties van Technology Readiness Level 6-8 (dit is de fase van ontwikkeling en demonstratie).

Te pril voor de DEI zijn dus: nieuw te starten R&D-ontwikkelprojecten of innovaties die nog volop in de R&D-ontwikkelfase zitten. Daarvoor zijn andere regelingen beschikbaar, zoals de MIT en WBSO. Te laat voor een DEI-aanvraag zijn innovaties die al goed verkrijgbaar zijn in de markt. In die fase kan soms gebruik worden gemaakt van regelingen als SDE+, EIA en/of MIA-VAMIL.

Het moet dus gaan om een pilot- of een demonstratieproject. Wat is het verschil tussen deze twee? Een pilotproject draait om het testen van innovatieve CO2-reducerende maatregelen in een praktijkomgeving (doorgaans met de ontwikkelaar in de lead). Een demonstratieproject betreft het in de praktijk demonstreren van een nieuwe technologie of nieuwe toepassing (met investeringen door een eindgebruiker).

De DEI-subsidie biedt dus niet alleen aanknopingspunten voor technologieontwikkelaars, maar kan ook zeker interessant zijn voor eindgebruikers!

Hoeveel subsidie is aan te vragen bij de DEI-aanvraagronde 2019?

De DEI-subsidie bestaat uit een bijdrage aan de projectkosten. Doorgaans vergoedt de subsidie 25% van de kosten bij pilots en 30 tot 45% bij demonstratieprojecten. Maar: soms zijn flinke verhogingen mogelijk! Zo geldt voor mkb-projecten een extra toeslag van 10 of 20%, en kan de subsidie voor pilots van onderzoeksorganisaties oplopen tot 80%. De maximale subsidie per project is meestal 6 miljoen euro.

Wat kan PNO voor u betekenen?

De energiespecialisten van PNO beschikken over ruime expertise over de DEI-subsidie en andere regelingen van de Topsector Energie (TSE). Zij kunnen u informeren over de subsidievoorwaarden en een optimale subsidieaanvraag voor u opstellen.

Leg uw plannen wel tijdig voor, want de vernieuwde DEI-regeling start in februari en werkt volgens het principe ‘first come, first serve’. Heeft u plannen voor een pilot of demonstratie die aansluit op een specifiek DEI-thema? Of bent u nog op zoek naar een samenwerkingspartner? PNO kan helpen bij het samenbrengen van CO2-producerende partijen en partijen die slimme CO2-innovaties ontwikkelen. Neem snel contact op met ons energieteam!

Bel ons op 088-838 13 81 of stuur ons een berichtje.


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement