Verkiezingen Provinciale staten: subsidies in de provincie

Volgende week vinden de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen plaats. Een goed moment om de doelen van de provincies onder de loupe te nemen: waar willen ze naar toe als het gaat om zaken als economische ontwikkeling en energietransitie? De provinciale subsidies geven een goed beeld hiervan.

Focus op gebiedspecifieke problematieken

Ontwikkeling van buitengebieden, mobiliteit, energietransitie en innovatie: dit zijn zo’n beetje de kernwoorden die bij alle provincies terugkomen in de visie en plannen voor de middellange en lange termijn. Zeker, de ligging van de provincie bepaalt in sterke mate waar de prioriteiten liggen. In de minder centraal liggende provincie ligt de focus op ondersteuning van de agrarische sector. In de grensprovincies wordt gekeken naar de ontwikkeling op Eurregio-niveau en mobiliteit speelt een belangrijke rol in de (grotere) randstadregio. Maar in alle provincies wordt zwaar ingezet op ondersteuning van projecten die op de een of andere manier bijdragen aan de energietransitie: minder CO2-uitstoot, minder gebruik van fossiele brandstoffen, enzovoort.

Stimuleringsbeleid: Europese, landelijke en provinciale subsidies in de provincies

Alle provincies passen in meer of mindere mate stimuleringsinstrumenten toe om het bedrijfsleven, maar ook instellingen en gemeenten ertoe aan te zetten een bijdrage te leveren aan ‘hogere provinciedoelen’. Hiertoe worden programma’s van Europees niveau (Interreg, EFRO) ingezet, nationale subsidies (MIT) maar ook veel provinciale regelingen. PNO heeft op basis van communicatie, zoals uitgegeven door de provincies zelf, per provincie een overzicht gemaakt van stimuleringsmaatregelen die voor u als lezer van de Subsidieflits mogelijk interessant zijn. Door hieronder op een provincie van uw keuze te klikken krijgt u informatie over de doelstellingen van de provincie en voorbeelden van subsidies die zij beschikbaar stelt.

Meer weten?

Bent u, bijvoorbeeld naar aanleiding van het subsidieoverzicht van ‘uw’ provincie, nieuwsgierig geworden naar de subsidiemogelijkheden voor uw activiteiten of naar het bredere stimuleringsbeleid van de provincie? Neem dan contact met ons op via 088-8381381 of stuur ons een berichtje. Consultants van onze kantoren in uw regio bekijken graag met u de mogelijkheden om te profiteren van provinciaal stimuleringsbeleid.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement