15 miljoen euro toegekend aan 8 innovatieve recyclageprojecten

Vorige week heeft de Vlaamse Regering 8 projecten geselecteerd binnen de 2e oproep “Recyclagehub”.  Er wordt in totaal 15 miljoen euro subsidie toegekend aan ondernemingen die investeren in innovatieve recyclagetechnologieën om materiaalkringlopen te sluiten. Deze 2e oproep is een hefboom voor meer dan 122 miljoen euro aan private investeringen. PNO heeft 2 ondernemingen ondersteund bij hun projectaanvraag. Beide dossiers werden geselecteerd voor financiële ondersteuning.

Geselecteerde projecten

In totaal werden 17 projecten ingediend. Hiervan voldeden 13 projecten aan de minimumvoorwaarden en kwamen in aanmerking voor financiële steun, waarvan de 8 hoogst scorende projecten geselecteerd worden. We zetten ze even op een rij:

  1. Bionerga en Renewi hebben een joint venture NEWCO opgericht. Het doel: de selectieve inzameling en recyclage van luiers en incontinentiemateriaal opstarten en verder ontwikkelen. De partners zullen een verwerkingsinstallatie bouwen waar ze in eerste instantie de ingezamelde kunststoffen recycleren door middel van thermische drukhydrolyse.
  2. Gluecom ontwikkelde een proces om gelatineafval/recyclaat op kleine schaal te recycleren tot dierlijke lijm, zonder kwaliteitsverlies. Met deze steun zal het bedrijf dit proces opschalen. Gluecom ambieert om 100% van het Vlaamse farmaceutische gelatineafval te verwerken tot 8.000 ton lijm per jaar.
  3. Soprema maakt bitumineuze membranen voor de bouwsector. Deze worden onder meer gebruikt voor het waterdicht maken van daken, kelders, etc. Voor deze membranen bestaat vandaag geen volwaardige afvalverwerkingsmethode. Soprema zal een industriële installatie, de eerste van zijn soort, bouwen voor de recyclage van 6.000 ton bitumineuze membranen per jaar uit bouwafval (zowel snijafval van werven als sloopafval).
  4. Bioterra ontwikkelde een unieke menginstallatie die 120.000 ton fijn zand kan verwerken in specifieke zandmengsels voor de productie van beton en chape om zo primair zand te vervangen. Een tweede installatie zal 30.000 ton steenachtige fractie verder opzuiveren tot granulaten voor de bouwsector en zo het bestaand probleem aan te pakken waarbij een teveel aan resterend glas het granulaat niet geschikt maakt voor gebruik in bouwtoepassingen.
  5. Unilin werkt in het PIRIPAR-project aan een heel ecosysteem om pir-afval (polyisocyanuraat) in te zamelen en te recycleren tot een nieuw product: decoratieve panelen. De nieuwe bouwpanelen kunnen op hun beurt voor dezelfde toepassing worden gerecycleerd en hergebruikt. In eerste instantie ligt de focus op werfafval, maar dit groeit gradueel naar werf- en sloopafval, tot een productiecapaciteit voor 8.000 ton pir-afval.
  6. JBF Global Europe (JBFGE) is een van de tien grootste producenten van PET ter wereld. Op de site in Laakdal investeert het bedrijf in een nieuw recyclageproces. Zo wil JBFGE een grotere productiecapaciteit (120-126.000 ton post-consument PET-flakes) en een hoger recyclageaandeel bereiken. Doel is een food grade recyclaat (dus geschikt voor voedselverpakkingen) met een recycled content van 60 tot 100%.
  7. RAFF Plastics heeft een proces uitgewerkt om lichtgewicht polypropyleen (PP) uit bigbags te recycleren tot granulaat voor de Vlaamse vezelindustrie. Bigbags worden nu vooral uitgevoerd buiten Europa. Het streefdoel is om per jaar ongeveer 10.000 ton lichte polypropyleen te recycleren.
  8. Triple Helix Maas heeft met het SurePUre-project nieuwe recyclagetechnieken ontwikkeld om vaste en flexibele PU’s (Polyurethaan) via chemische processen te herleiden tot de basiscomponenten. Triple Helix Maas zal die processen toepassen in een nieuwe depolymerisatiefabriek in het Antwerpse havengebied. Die zal op jaarbasis tot 30.000 ton PU-afval kunnen verwerken.

Toekomst

Vlaanderen wil een pionier zijn op vlak van circulaire economie en recyclage. Om innovatie te stimuleren kende de Vlaamse Overheid daarom in 2022 in totaal 30 miljoen euro toe aan 14 innovatieve recyclageprojecten.

Het steunmechanisme lijkt echter geen vervolg voor 2023 te krijgen. Dit terwijl in beide oproepen van dit jaar er meerdere projecten positief beoordeeld werden, maar uiteindelijk niet in aanmerking kwamen voor financiële steun wegens een ontoereikend subsidiebudget.

Viel uw project uit de boot bij de toekenning van deze subsidie? Of heeft uw onderneming investeringsplannen op vlak van circulaire economie? Mogelijk komt uw project in aanmerking voor andere regionale of Europese subsidiemechanismen.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten om de subsidiekansen van uw project te verkennen.