2de oproep CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Op 1 maart 2024 gaat de tweede oproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open. CrossRoads moedigt Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’s aan om samen te innoveren rond specifieke thema’s. Op dinsdag 6 februari 2024 worden alle voorwaarden van de nieuwe oproep toegelicht tijdens een online infosessie.

Wat?

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen kleine en middelgrote bedrijven in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Zuid-Holland). Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor product- of procesinnovaties die maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Het gaat om ontwikkelingen in duurzaam ondernemen, duurzame energie, industrie 4.0 of gezondheid, met digitalisering als ondersteunend proces.

Tweede oproep

De tweede oproep zal lopen van 1 maart 2024 tot 26 april 2024 en heeft een totaal subsidiebudget van € 2.500.000. Elk aanvragend project moet minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb omvatten. Kennisinstellingen / grote ondernemingen kunnen echter ook deelnemen als ze niet de ontvangende projectpartner zijn, als externe dienstverlener (op basis van offerte) en/of als onbezoldigde partner (ontvangt geen subsidie).

Het subsidiepercentage bedraagt 50% met een maximum steun van € 250.000 per project, en een maximale doorlooptijd van 24 maanden per project. Subsidiabele kosten omvatten personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers.

Op dinsdag 6 februari om 10.00 uur organiseert CrossRoads een online infosessie over de subsidiemodaliteiten.

Op zoek naar een geschikte partner of hulp nodig bij het uitwerken van een aanvraag? Neem vrijblijvend contact op voor meer info.