Aanpassingen binnen de verhoogde investeringsaftrek

Recent werd er een wetsontwerp gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad dat enkele belangrijke wijzigingen aankondigt binnen de fiscale steunmaatregel “verhoogde investeringsaftrek”. Indien het wetsontwerp wordt goedgekeurd, zal de nieuwe regeling van toepassing zijn op investeringen die vanaf 1 januari 2025 worden uitgevoerd.

Verhoogde investeringsaftrek?

Een onderneming, die bij de oprichting of uitbreiding van haar activiteiten een investering uitvoert, kan onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek verkrijgen. Dit is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen, uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk, afgetrokken mag worden van de belastbare winst.

Wat verandert er?

Vandaag kan deze investeringsaftrek toegepast worden wanneer specifieke investeringen binnen bepaalde rubrieken / thema’s uitgevoerd worden, met variërende percentages afhankelijk van de grootte van de onderneming. Binnen het nieuwe wetsvoorstel zal worden gewerkt met drie categorieën van investeringsaftrekken met vaste percentages:

 1. Een basisaftrek van 10% voor zelfstandigen en kleine vennootschappen. Dit zal worden verdubbeld tot 20% voor ‘digitale vaste activa’ (i.e. software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen, digitale boekhoudsystemen, digitale CRM-systemen, digitale e-commerce platformsystemen en digitale systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie);
 2. Een verhoogde thematische aftrek van 40% voor zelfstandigen en kleine vennootschappen, en 30% voor andere vennootschappen. Hiervoor zullen vier lijsten met investeringen worden opgemaakt:
  a. investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie,
  b. investeringen in koolstofemissievrij vervoer,
  c. milieuvriendelijke investeringen,
  d. ondersteunende digitale investeringen die verwant zijn aan de drie voormelde investeringscategorieën.
  Welke investeringen exact in aanmerking komen zou vastgelegd worden in een vaste lijst van investeringen en technologieën die opgesteld wordt door de overheid en die elke drie jaar geüpdatet zou worden. Hierbij zou het ook vereist zijn om een certificaat aan te vragen dat aantoont dat de aangevraagde investering inderdaad in overeenstemming is met de lijst en bovendien geen negatieve of schadelijke impact heeft op het milieu.
 3. Een technologieaftrek van 13,5% voor investeringen in octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor O&O. Dit wordt verhoogd tot 20,5% voor de gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen voor O&O. Deze categorie blijft in lijn met de huidige verhoogde investeringsaftrek voor milieuvriendelijke R&D. Net zoals nu kan een bedrijf er voor kiezen om een verhoogde investeringsaftrek, dan wel een taks credit aan te vragen voor investeringen in R&D. Deze taks credit zou daarom gealigneerd worden met de nieuwe regels rond verhoogde investeringsaftrek.

Voor elke investering zal een bedrijf moeten kiezen tussen één van deze drie categorieën: er is geen cumulatie mogelijk tussen verschillende categorieën voor eenzelfde investering.

Nieuw is ook dat investeringen in vaste activa die componenten gebruiken die schadelijk zijn voor het milieu of het klimaat ook uitgesloten zullen worden, met uitzondering van investeringen die onder de tweede of derde categorie vallen, of waarvan er geen economisch vergelijkbaar koolstof-vrij alternatief is. Er zal hierbij een lijst worden gepubliceerd met investeringen die uitgesloten zijn.

Andere aangekondigde nieuwigheden in het wetsvoorstel:

 • Indien er geactiveerde personeelskosten binnen de investering opgenomen worden waarvoor de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers wordt toegepast, dan moet het vrijgestelde deel van de bedrijfsvoorheffing uitgesloten worden van de toepassing van de verhoogde investeringsaftrek om cumulatie te vermijden.
 • De gespreide investeringsaftrek kan enkel worden toegepast voor milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling onder de technologieaftrek, en dus niet meer voor de eerste en tweede categorieën.
 • Voor bedrijven kan de ongebruikte basisaftrek slechts voor één jaar overgedragen worden. De ongebruikte thematische aftrek en technologieaftrek kan blijven overgedragen worden zonder tijdslimiet.

Tot slot: voor alle investeringen die uitgevoerd worden vóór 1 januari 2025 blijven de huidige regels voor de investeringsaftrek gelden.

Meer weten of hulp nodig bij het opstellen van een aanvraag? Neem vrijblijvend even contact op.