Call Digitale Transformatieprojecten: Afgesloten

De recent gelanceerde oproep van de Vlaamse overheid voor Digitale Transformatieprojecten werd op 8 september afgesloten. Dit is veel sneller dan de voorziene deadline van 31 oktober. In de eerste week werden reeds 150 dossier ingediend, wat betekent dat de beschikbare middelen van 2,5 miljoen euro uitgeput zijn. Hierdoor kunnen er momenteel geen nieuwe aanvragen worden ingediend.

De oproep had als doel het ondersteunen van kleine en middelgrote ondernemingen bij het duurzaam verhogen van hun digitale maturiteit. Dit kon via de implementatie van nieuwe digitale sleuteltechnologieën die inzetten op o.a. het slim gebruik en beheer van data. De steun was voornamelijk gericht op het inkopen van advies en begeleiding bij de realisatie van het digitaal transformatieproject.

Er is nog geen duidelijkheid over een eventuele opvolging van deze oproep. Aan de hand van deze initiële pilootprojecten wordt wel bekeken of een structureel ondersteuningsprogramma tot de mogelijkheden behoort.