2019 Call for proposals for LIFE Grants

LIFE, hét Europese steunprogramma gericht op milieu en klimaat, lanceert op 4 april 2019 nieuwe oproepen voor projectvoorstellen. Projecten kunnen ingediend worden door ngo’s, overheden en bedrijven.

Binnen LIFE wordt een onderscheid gemaakt tussen de subprogramma’s ‘Environment’ en ‘Climate Action’.

Het programma ‘Environment’ focust op milieuzorg. Dit zijn projecten die gaan over het beschermen van milieu, natuur en biodiversiteit of efficiënter omgaan met grondstoffen. Ook projecten over bewustwording en informatieverspreiding zijn mogelijk. Sinds 2018 werkt dit programma met een indiening in twee stappen.

‘Climate Action’ richt zich op klimaatverandering. Dit kunnen projecten zijn die de nadruk leggen op beperken van of aanpassen aan klimaatverandering. Net als bij het ‘Environment’ subprogramma is het mogelijk om projecten over bewustwording en communicatie in te dienen. Indiening gebeurt in één stap met een ‘full proposal’.

Voor beide subprogramma’s kunnen vanaf 4 april 2019 zowel traditionele als geïntegreerde projectvoorstellen ingediend worden. De deadline voor indiening varieert afhankelijk van het subprogramma en het type project. Alle deadlines zijn hier terug te vinden.

Wat zijn traditionele projecten?

Dit gaat over best-practices, demonstratie-, en pilootprojecten. Concreet houdt dit in: ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden, uitvoeren van nieuwe pilootstudies en demonstratieprojecten. De indiening van traditionele projecten in het ‘Environment’ subprogramma verloopt in twee stappen: in een eerste stap moet enkel een korte conceptnota (10 pagina’s) ingediend worden. De best gerangschikte projecten worden dan uitgenodigd om een ‘full proposal’ in te dienen in februari 2020. De finale beoordeling loopt tot juni 2020.

Wat zijn geïntegreerde projecten?

Geïntegreerde projecten verschillen van traditionele projecten omdat ze gericht zijn op de implementatie van strategische EU-plannen op regionale, nationale of internationale schaal.

Wenst u nog meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met PNO.

We komen graag bij u langs!