CEF Transport oproep gepubliceerd

Op 26 september 2023 werd de gloednieuwe CEF Transport oproep gepubliceerd. Met deze subsidieronde is de Europese Commissie op zoek naar projecten die bijdragen aan een efficiënt en onderling verbonden multimodaal transportsysteem in Europa. De oproep, met een budget van 7 miljard euro, loopt tot 30 januari 2024.

Wat is CEF Transport?

CEF Transport maakt deel uit van de Connecting Europe Facility (CEF) van de EU, die ook subsidieprogramma’s heeft voor telecom- en energie-infrastructuur. CEF Transport fungeert specifiek als financieringsinstrument ter ondersteuning van de verbetering en versterking van het trans-Europese netwerk voor transport (TEN-T). Binnen het TEN-T zijn negen kernnetwerkcorridors gedefinieerd, die wegen, waterwegen, spoorwegen en cruciale (lucht)havens omvatten.

Wie kan deze subsidie aanvragen? Voor welke projecten?

De huidige CEF Transport oproep heeft een subsidiebudget van 7 miljard euro beschikbaar om geschikte projecten te ondersteunen (ongeveer 1,8 miljard euro meer dan vorig jaar). In aanmerking voor deze subsidies komen:

 • overheidsinstanties,
 • overheden (deelstaten, provincies, gemeenten),
 • bedrijven (haven-, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven).

Om in aanmerking te komen voor financiering moeten de projecten overeenkomsten hebben met de landen waar de uitvoerders van het project gevestigd zijn. Projecten die zich richten op het verbeteren en versterken van het TEN-T komen in aanmerking voor financiering. In voorgaande jaren zijn al aanzienlijke subsidies toegekend voor initiatieven zoals het versterken van de spoor- en binnenvaartinfrastructuur om een modal shift te bevorderen, het ontwikkelen van laadinfrastructuur en het waarborgen van de duurzaamheid en toekomstbestendigheid van havenfaciliteiten.

Veelbelovende thema’s

De beste financieringsmogelijkheden binnen CEF Transport zijn voor projecten die goed aansluiten bij de huidige prioriteiten en thema’s van de EU:

 • Infrastructuurprojecten op zowel het TEN-T kernnetwerk als het uitgebreide netwerk (zoals spoorwegen, binnenhavens, zeehavens, waterwegen, terminals en multimodale overslagpunten)
 • Interoperabiliteit van vervoer
 • Snelwegen op zee
 • Multimodale passagiersknooppunten
 • Vermindering van geluidsoverlast veroorzaakt door spoorwegen
 • Veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens
 • Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
 • Verkeersveiligheid
 • Veerkracht van infrastructuur tegen (klimaat)verandering
 • Aanpassingen aan het TEN-T netwerk voor militaire mobiliteit (dubbel gebruik met civiel).

Laatste kans onder reguliere CEF Transport

Voorlopig is de recente oproep de laatste uitgebreide mogelijkheid voor subsidies onder het reguliere CEF Transport programma voor projecten die gericht zijn op het voltooien van het kernnetwerk of uitgebreide netwerk, zoals het bouwen of verbeteren van bestaande spoor- of haveninfrastructuur. Er worden geen nieuwe oproepen voor dergelijke projecten verwacht tot na 2027. Er is wel een oproep gepland voor 2024 voor projecten met betrekking tot de modernisering van het TEN-T netwerk, zoals ERTMS, iTS, RIS, kolenscheepvaart, veilig parkeren voor vrachtwagens en schone brandstoffen (CEF AFIF). Een nieuwe opening voor het CEF AFIF wordt ook verwacht in 2025.

Soorten projecten en subsidiebedragen

De subsidiebedragen kunnen variëren afhankelijk van het type project. Voor studieprojecten (“Studies”, eventueel met pilootactiviteiten) vergoedt de subsidie maximaal 50% van de projectkosten. Voor implementatieprojecten (“Works”) kan de subsidie maximaal 30% bedragen, of zelfs 50% in het geval van grensoverschrijdende projecten. En voor implementatieprojecten voor militaire mobiliteit (dual use) kan de subsidie oplopen tot 50% van de projectkosten.

Geïnteresseerd in CEF?

Als u een project plant dat aansluit bij een van de CEF Transport thema’s, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.