CrossRoads: innovatieve samenwerking binnen de Zuid-Nederlandse en Vlaamse grenzen

Binnen het subsidieprogramma CrossRoads is de grensregio Vlaanderen-Nederland op zoek naar zo’n 50 innovatieprojecten waarin Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’s met elkaar samenwerken. De thema’s zijn breed en de subsidie aanzienlijk, maar een veelbelovend project vraagt wel om een goede samenwerking.

Wat is CrossRoads Vlaanderen-Nederland?

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een initiatief binnen het Europese Interreg-programma om samenwerking tussen ondernemingen in de grensregio te bevorderen. In de praktijk blijkt het immers vaak nog moeilijk om bij interessante innovatieprojecten complementaire partners te vinden. Gelet op het grote aantal kennisintensieve bedrijven in deze regio en de synergetische waarde die samenwerking kan opleveren, blijft hierdoor veel innovatiepotentieel onbenut. Het CrossRoads-programma wil hier verandering in brengen.

Projecten rond vier thema’s

De thema’s waarop CrossRoads Vlaanderen-Nederland zich richt sluiten aan bij de maatschappelijke transitieprioriteiten van België en Nederland: duurzaam gebruik van grondstoffen, duurzame energie, industrie 4.0 en gezondheid. Innovatieprojecten die binnen een van deze prioriteiten vallen en bovendien een toegevoegde waarde bieden aan de Vlamingen en Zuid-Nederlanders, komen in aanmerking voor een CrossRoads subsidie. Binnen die thema’s zijn tal van voorbeelden te bedenken waarvoor innovatieve oplossingen gewenst zijn, zoals:

  • Duurzaam gebruik van grondstoffen: bevorderen van het gebruik van alternatieve en hernieuwbare (bijvoorbeeld bio-gebaseerde) grondstoffen (vb. verpakkingen), bioraffinage van agrarische en natuurlijke basis- en reststromen naar grondstoffen voor nieuwe toepassingen op grote schaal, het verlengen van de levensduur van producten en materialen;
  • Duurzame energie: innovaties gericht op de reductie van de energiebehoefte en de ontwikkeling van energieopslag, klimaatneutrale voedselproductie, duurzame verwarming van serres, duurzame opwekking in stedelijke omgevingen;
  • Industrie 4.0: smart processing, procesinnovaties, smart maintenance & services (bv. met sensoren, drones, …); advanced manufacturing, digitale optimalisatie van supply chain management;
  • Gezondheid: innovaties die inzetten op predictie (bijvoorbeeld het voorspellen van risico’s met behulp van smart data en AI, preventie, gepersonaliseerde zorg, zorg op afstand).

De subsidie voor een innovatieproject dat binnen een van deze thema’s valt bedraagt 50% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot maximaal € 250.000,-. Kosten die onder deze subsidie vallen zijn personeelskosten, kosten voor verbruiksgoederen en externe kosten/onderaannemers.

De kracht zit in de samenwerking – en PNO kan daarbij helpen

Kmo’s en mkb’s uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, eventueel aangevuld met een kennisinstelling en/of grote onderneming, die samen een innovatieproject willen opstarten dat past binnen de thematiek van het CrossRoads-programma, komen dus in aanmerking voor deze subsidie. Bedenk daarbij dat de kracht van het samenwerkingsverband een van de criteria is waarop de aanvraag wordt beoordeeld. Hier wordt in de praktijk vaak het kaf van het koren gescheiden. Dit is omdat het vinden van volledig complementaire partners al geen sinecure is – laat staan tot het komen tot een open en effectieve samenwerking op een gevoelig en vaak met veel onzekerheden omgeven terrein als innovatie.

Vanuit onze vooraanstaande positie in de regio’s, landelijk en Europees, onze ruime ervaring met het bouwen en managen van innovatieprojecten en ons omvangrijke en zeer diverse netwerk kunnen wij hier aantoonbaar het verschil maken. Aantoonbaar, doordat wij vaak ook zelf met projectinitiatieven partijen bij elkaar weten te brengen en gezamenlijk EU-funding weten te realiseren.

Oproep: leg uw idee in de regio Vlaanderen-Nederland aan ons voor

Onze oproep aan u, als kmo in Vlaanderen en mkb in Zuid-Nederland, is dan ook niet om een volledig uitgewerkt innovatieplan aan ons voor te leggen (hoewel dat wel mag natuurlijk!). Wij adviseren u vooral om, als u plannen heeft die aansluiten op de thema’s van CrossRoads, deze voor een snelle (en uiteraard vrijblijvende) toets aan ons voor te leggen. Mogelijk kunnen wij u helpen de samenwerking tot stand te brengen die nodig is om uw innovatieproject – en subsidiesucces – tot stand te brengen. Neem dus gerust contact op met ons!