Deadline vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers 2023 nadert

De deadline om de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers voor 2023 toe te passen via de payroll is eind augustus 2024. Sommige sociaal secretariaten leggen die deadline echter vroeger, zodat er zeker genoeg tijd overblijft voor de verwerking van alle correcties. Zorg dus dat uw dossier tijdig in orde is!

De “gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling” is een fiscale gunstmaatregel voor bedrijven die aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) doen in België. Werkgevers kunnen een korting ontvangen op de bedrijfsvoorheffing van maximaal 80% voor werknemers die O&O activiteiten uitvoeren.

Dit kan enkel onder de volgende voorwaarden:

  1. Enkel voor werknemers die een technisch-wetenschappelijk bachelor-, master- of doctoraatsdiploma hebben.
  2. Voor werknemers die tewerkgesteld zijn als onderzoekers die aan O&O projecten of programma’s werken.
  3. De uitgevoerde activiteiten vallen onder de wettelijke definitie van O&O.
  4. De vrijstelling moet pro rata toegepast worden, dus enkel voor de tijd die werknemers effectief aan O&O besteden.
  5. De O&O activiteiten moeten correct en tijdig aangemeld zijn op het webportaal van BELSPO (de federale overheidsdienst wetenschapsbeleid).

De fiscus (FOD Financiën) voert steekproefsgewijs controles uit op deze vrijstellingsmaatregel. In geval van een fiscale controle moet de aanvrager kunnen aantonen dat aan alle bovenstaande voorwaarden voldaan is.

In vergelijking met vorig jaar zijn er enkele wijzigingen, zoals in de voorschriften voor een tijdige aanmelding bij BELSPO en in de werkwijze om advies over een diploma aan te vragen. Het is daardoor belangrijk om opnieuw kritisch na te gaan of aan alle voorwaarden voor de vrijstelling voldaan is, en die niet gewoon automatisch te laten doorlopen uit voorgaande jaren.

PNO heeft veel ervaring met de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Wij bieden verschillende diensten aan, steeds op maat van uw  bedrijf en uw specifieke vraag. Zo kunnen wij bijvoorbeeld:

  • Helpen met de toepassing van de vrijstelling en het opmaken van een onderbouwingsdossier
  • Ondersteuning bieden tijdens een fiscale controle
  • Een review doen van uw huidige werkwijze en aanbevelingen ter verbetering doen
  • Advies geven over hoe de wijzigingen best geïmplementeerd worden

Zit u met vragen rond deze vrijstellingsmaatregel, maar weet u niet meteen hoe u dit moet aanpakken? Neem vrijblijvend contact op met één van onze experten om te zien wat we voor u kunnen betekenen.