Deadlines voor verplichte vooraanmelding EFRO Vlaanderen naderen

Binnen het Vlaamse EFRO-programma staan momenteel verschillende oproepen open voor investeringsprojecten die bijdragen aan een slimmer en duurzamer Vlaanderen. Projecten moeten verplicht aangemeld worden via een vooraanmelding alvorens ze ingediend kunnen worden. De deadlines voor die vooraanmelding van de huidige oproepen vallen in maart en april.

EFRO Vlaanderen

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Vlaamse EFRO-programma beoogt het versterken van de duurzame groei en concurrentiekracht van Vlaanderen, terwijl het tegelijkertijd de transitie naar een koolstofarme, circulaire en energie-efficiënte economie versnelt.

Het operationeel meerjarenprogramma 2021-2027 van EFRO Vlaanderen is opgebouwd rond twee beleidsdoelstellingen, nl. ‘Slim Vlaanderen’ en ‘Duurzaam Vlaanderen’.

Het EFRO-programma financiert in hoofdzaak investeringsprojecten die door (consortia van) publieke, semipublieke en/of private actoren uitgevoerd worden.

Het programma wordt uitgevoerd over heel Vlaanderen, waarbij voor een aantal regio’s (Limburg, West-Vlaanderen, Kempen) of grootsteden (Antwerpen, Gent) een regio- of stadsspecifieke strategie gevolgd wordt (aangeduid met GTI of ‘geïntegreerde territoriale investeringsstrategie’).

De standaard EFRO-subsidie bedraagt maximaal 40% van de totale subsidiabele projectkost. Binnen de provincie Limburg bedraagt de EFRO-subsidie maximaal 60%, aangezien Limburg het statuut van transitieregio heeft.

Openstaande oproepen in het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’:

 • Bevorderen klimaatadaptatie
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op het creëren van terreinen met een positieve waterbalans (bv. bedrijventerreinen, wetenschapsparken, incubatoren, opleidingscentra, landbouwterreinen).
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024
 • Bevorderen klimaatadaptatie – GTI Limburg
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op het klimaatadaptief maken van terreinen in de provincie Limburg (bv. bedrijventerreinen, economische campussen, terreinen van onderwijsinstellingen).
  Deadline vooraanmelding: 19 april 2024
  Deadline indiening: 19 juli 2024
 • Bevorderen klimaatadaptatie – GTI West Vlaanderen
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op het tegengaan van en de aanpassing aan de klimaatverandering in de GTI West-Vlaanderen.
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024
 • Bevorderen klimaatadaptatie – Weerbare Westhoek
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op een structurele en geïntegreerde verhoogde waterrobuustheid en -zekerheid voor het IJzerbekken.
  Deadline vooraanmelding: 15 maart 2024
  Deadline indiening: 26 april 2024
 • Hernieuwbare energie – GTI Kempen
  De oproep richt zich op innovatieve piloot- en demonstratieprojecten rond hernieuwbare energie in de GTI Kempen (arrondissement Turnhout).
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024
 • Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit – GTI Antwerpen en Gent
  De oproep richt zich op investeringsprojecten die inzetten op het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit in Antwerpen en Gent.
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024
 • Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit – GTI West Vlaanderen
  De oproep richt zich op investeringsprojecten die inzetten op het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit in de GTI West-Vlaanderen.
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024

Openstaande oproepen in het thema ‘Slim Vlaanderen’:

 • Digitalisering
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op de versterking van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden.
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024
 • Digitalisering – GTI Limburg
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op de versterking van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden in de provincie Limburg
  Deadline vooraanmelding: 19 april 2024
  Deadline indiening: 19 juli 2024
 • Versterken onderzoeks- en innovatiecapaciteit – GTI Kempen
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op investeringen in (gedeelde) O&O-infrastructuren die aansluiten bij de Vlaamse kenniscentra en speerpuntclusters in de GTI Kempen (arrondissement Turnhout).
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024
 • Cross-sectorale innovatiecapaciteit – GTI West Vlaanderen
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op investeringen in (gedeelde) O&O-infrastructuren die aansluiten bij de Vlaamse kenniscentra en speerpuntclusters in de GTI West-Vlaanderen.
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024
 • Innovatiecapaciteit recyclage – GTI West Vlaanderen
  De oproep richt zich op projecten die inzetten op investeringen in (gedeelde) O&O-infrastructuren in de GTI West-Vlaanderen, met een focus op de recyclage en het gebruik van recyclaat m.b.t. bouw-, sloop- en materialen (kunststof, textiel, hout)-afval.
  Deadline vooraanmelding: 29 maart 2024
  Deadline indiening: 28 juni 2024

Meer weten of hulp nodig bij een aanvraagtraject? Neem gerust even vrijblijvend contact op met ons.