Eerste oproep 2023 voor Baekeland- en innovatiemandaten open

Sinds 12 januari staat de eerste oproep 2023 voor Baekeland- en innovatiemandaten open. Met deze mandaten ondersteunt VLAIO academisch onderzoek in een industriële omgeving.

Bij een Baekeland-mandaat krijgen onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het bedrijf bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Een promotor aan een Vlaamse universiteit staat in voor de wetenschappelijke kwaliteit van het doctoraatsproject. Een mandaat duurt in principe 4 jaar. De steun bedraagt 50 tot 80% van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus.

Een Innovatiemandaat is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, hetzij met een bestaand bedrijf, hetzij met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf. Een mandaat duurt in principe twee jaar, maar bij een samenwerking met een bestaande onderneming kan een mandaat van 3 jaar aangevraagd worden. De steun bedraagt 50 tot 100% van de personeels- en werkingskosten van de postdoctorale onderzoeker.

Potentiële aanvragers kunnen op 2 februari en 28 februari 2023 afstemmen met VLAIO via een online verkennend gesprek voor de verschillende wetenschapsdomeinen en toepassingssectoren. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum.

De uiterste indieningsdatum voor deze oproep is 14 maart 2023 om 12 uur.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met één van onze experten.