ESF: nieuwe oproepen open tot eind december 2017

Nog tot eind december 2017 staan interessante ESF oproepen open. Het gaat over subsidies voor opleidingen en andere maatregelen die een duurzame loopbaan van de werknemers bevorderen.

Europees Sociaal Fonds

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor hun werknemers en bij het structureren van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken. Het doet dit alles met zowel Europese als Vlaamse middelen.

Openstaande oproepen

Onderstaand worden enkele van de huidig openstaande oproepen weergegeven, alle met een uiterlijke indiendatum (deadline) op 22 december 2017. Alle openstaande oproepen kunnen hier teruggevonden worden.

Wat? Het doel van deze oproep is om opleidingen in Vlaamse bedrijven te stimuleren. Binnen deze oproep zijn vier clusters van opleidingen mogelijk:

    • Digitale competenties: vertrouwdheid met en het kritische gebruik van informaticatechnologieën voor het werk, in de vrije tijd en voor communicatie.
    • Geletterdheid: competenties om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken.
    • Transversale vaardigheden: sociale vaardigheden.
    • Bedrijfsinnovatie opleidingen: hiervoor moeten bedrijven met een strategisch plan voor innovatie aangeven welke nieuwe opleidingen nodig zijn (nieuwe technieken,…). Op basis van dit strategisch plan moet duidelijk zijn waar de organisatie op middellange termijn naartoe wil en welke innovaties hiervoor nodig zijn.

Wie? Een oproep voor kmo’s en grote ondernemingen.

Hoeveel? Er is een maximale subsidie mogelijk van € 100.000 per project, met een steunpercentage van 70 % voor kmo’s en 50 % voor grote ondernemingen.

Wat? Deze oproep wil de werkbaarheid van jobs op de Vlaamse arbeidsmarkt verbeteren door een duurzaam loopbaanbeleid op organisatieniveau te introduceren. Organisaties worden aangemoedigd om beleidsinstrumenten en –systemen te implementeren die de duurzaamheid van loopbanen voor zowel werknemers als het bedrijf ten goede komen, zodat een zo hoog mogelijke werkzaamheidsgraad gerealiseerd kan worden in Vlaanderen.

Wie? De oproep richt zich op alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt (zowel uit profit/non-profit sector, als uit het normaal economisch circuit en de sociale economie). Ook vakbonden komen in aanmerking.

Hoeveel? Er is een maximale subsidie mogelijk van € 80.000 per project, met een steunpercentage van 70 % voor kmo’s en 50 % voor grote ondernemingen.

Wat? Binnen deze oproep kunnen bedrijven werkbaar werk voor hun werknemers creëren door de structuur van arbeidsdeling in de organisatie onder de loep te nemen. Organisaties krijgen de kans om op maat van hun organisatie op zoek te gaan naar een structuur van arbeidsdeling die medewerkers meer autonomie geeft, hen terug zicht geeft op het grotere geheel, minder stress bezorgt en die de organisatie wendbaarder maakt.

Wie? De oproep richt zich op alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt met meer dan 20 werknemers (zowel uit profit/non-profit sector, als uit het Normaal Economisch Circuit en de sociale economie).

Hoeveel? Er is een maximale subsidie mogelijk van € 80.000 per project, met een steunpercentage van 70 % voor kmo’s en 50 % voor grote ondernemingen.

ESF