EU4Health werkprogramma voor 2023 gepubliceerd

Recent keurde de Europese Commissie het werkprogramma van EU4Health voor de periode 2023 goed, na positief advies van het programmacomité eerder deze maand. EU4Health is het grootste gezondheidsprogramma van de Europese Unie met als hoofddoel het Europese gezondheidszorgstelsel te versterken. Dit door financiering aan nationale autoriteiten, gezondheidsorganisaties en andere organen via subsidies en overheidsopdrachten.

Het werkprogramma omvat vier overkoepelende onderdelen:

  • Crisisparaatheid
  • Gezondheidsbevordering en ziektepreventie, inclusief geestelijke gezondheid
  • Gezondheidsstelsels en gezondheidswerkers
  • Digitalisering

Naast deze vier overkoepelende thema’s is er een vijfde transversaal onderdeel ‘Kanker’. Speciale focus zal liggen op screening.

Het werkprogramma voor 2023 besteedt ook aandacht aan urgente gezondheidsproblemen gelinkt aan de COVID-19-pandemie en de oorlog in Oekraïne.

Het programma beschikt over een totaal budget van € 735,8 miljoen voor 2023.

Oproepen voor projectvoorstellen zullen doorheen 2023 gelanceerd worden op het Funding & Tenders portaal van de Europese Commissie.

Wil je graag meer weten over dit programma? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.