Fiscale controleronde aanslagjaar 2017: vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

Momenteel is er een verhoogd aantal controles vanuit FOD Financiën met betrekking tot de maatregel vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing, aanslagjaar 2017. Binnen deze fiscale maatregel bestaan er tien verschillende vrijstellingen, waaronder deze voor onderzoek en ontwikkeling, nacht- en ploegenwerk en de looncorrectie. De controle wordt doorgaans aangekondigd via een aangetekend schrijven op het adres van de maatschappelijke zetel van uw onderneming.

Na ontvangst van dit schrijven heeft u maximaal één maand de tijd om te antwoorden. Uw antwoord dient alle opgevraagde informatie te bevatten, vergezeld van een gestructureerde toelichting. Een volledige en duidelijke documentatie verhoogt de slaagkans van uw dossier, met maximaal behoud van vrijstelling. PNO heeft reeds jaren ervaring met de maatregel vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, zowel bij het voorbereiden van een dossier als met de fiscale controle achteraf.

Wenst u een strategisch advies omtrent uw dossier of een nazicht van het antwoord?

Contacteer ons!