Innovatiesubsidie in Vlaams-Brabant

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde op 16 mei 2017 een subsidiereglement goed voor een innovatiesubsidie.

Het gaat over een subsidie voor innovatieprojecten die gerealiseerd worden in Vlaams-Brabant waar bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen structureel samenwerken.

De projecten moeten gericht zijn op experimentele ontwikkeling, om te komen tot nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten, met een focus op de provinciale speerpunten (cleantech, health, food, logistics, creativity). Bovendien moet een toegevoegde waarde gerealiseerd worden voor de regio Vlaams-Brabant.

Zowel publieke als private instellingen komen in aanmerking voor subsidie.

Belangrijke voorwaarden:

  • Het innovatieproject moet minstens voor een belangrijk deel uitgevoerd worden door in Vlaams-Brabant gevestigde actoren.
  • De aanvrager dient samen te werken met verschillende actoren (bedrijven, kennisinstellingen, organisaties).
  • De projectresultaten moeten ruim verspreid worden via conferenties, publicaties, open access repositories, of gratis of opensource software.

Alle voorwaarden kunnen hier teruggevonden worden.

Het maximale steunpercentage bedraagt 50 % (zonder kmo: 40 %), met een maximale subsidie van          € 150.000 per project. Hierbij komen zowel personeels- als werkingskosten in aanmerking voor steun (geen investeringen).

Aanvragen kunnen tot 15 oktober ingediend worden.

Meer info nodig of hulp nodig bij het opstellen van een aanvraag? Contacteer ons!