LIFE 2020 – Projecten ten goede van het klimaat en milieu

Werkt u aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan komt u misschien in aanmerking voor LIFE- subsidie binnen een van de EU LIFE-programma’s. Hierin stelt de Europese Unie 3,4 miljard euro beschikbaar over de periode 2014 – 2020. Bedrijven, publieke organisaties en NGO’s kunnen aantrekkelijke subsidies krijgen voor demonstratie- en pilotprojecten.

Het LIFE 2020 programma is opgebouwd rondom twee thema’s:

 • LIFE Environment: binnen dit thema vallen projecten op gebieden als milieu- en grondstoffenbesparing, behoud van natuur en biodiversiteit en het creëren van bewustwording.
 • LIFE Climate Action: binnen dit thema vallen projecten die zijn gericht op het afremmen van of aanpassen aan klimaatverandering door bijvoorbeeld vermindering van uitstoot in de industrie.

Voor de LIFE-subsidieoproep voor 2020 is ruim 400 miljoen euro beschikbaar. Momenteel is er een oproep voor verschillende types van projecten binnen beide sub-programma’s. Zowel bedrijven, als niet-gouvernementele organisaties en administraties kunnen projecten indienen.

Negen tips en tricks voor een succesvolle LIFE 2020-aanvraag

Voor organisaties die succesvol LIFE-subsidie willen aanvragen, hebben we een negental tips en tricks geformuleerd:

 • Lost het project een EU-probleem op? Voegt het echt waarde toe?
 • Is er sprake van herhalingspotentieel en overdraagbaarheid (impact)?
 • Biedt het project ‘value for money‘? Welke kosten zijn echt nodig? Een minimale projectomvang van 500.000 euro wordt aangeraden.
 • Zorg voor een goede verspreiding en vercommercialisering van de resultaten na afloop van het project.
 • Zoek in de relevante EU-databases naar gerelateerde EU-projecten om de state-of-the-art en unique selling points van uw oplossing te beoordelen.
 • Werk samen met Europese partners.
 • Schrijf een projectsamenvatting en verzamel steunbrieven van alle relevante stakeholdergroepen (en start dit proces vroeg!).
 • Gebruik duidelijke en degelijke cijfers wanneer u het EU-probleem en uw oplossing bespreekt.
 • Lever bewijs voor de tot nu toe behaalde resultaten (wetenschappelijke artikelen, proefrapporten, enzovoort).

Aanvragers kunnen hun conceptbeschrijvingen indienen tot en met 14 juli of 16 juli 2020 (afhankelijk van het type project) en volledige aanvragen (na voorselectie) van oktober 2020 tot medio februari 2021.

Heeft u (ideeën voor) projecten op het gebied van klimaat of milieu?
Bespreek deze dan eens vrijblijvend met een van onze LIFE-experts.

Wilt u weten hoe u een succesvolle concept note schrijft?
Download de gratis whitepaper “A LIFE’s Guide to Grant Success 2018 – 2020”.

LIFE 2020 Environment: voor wie is het?

Binnen het onderdeel LIFE Environment – qua budget verreweg het grootste onderdeel – is ruimte voor projecten op gebieden als:

 • milieu- en grondstoffenbesparing
 • behoud van natuur en biodiversiteit
 • bewustwording en verspreiding

Projecten kunnen uiteenlopen van:

 • best-practice-projecten, waarbij een bewezen methode verder wordt ontwikkeld
 • demonstratie- en pilotprojecten waarbij nieuwe methoden en benaderingen verder worden getest en ontwikkeld
 • communicatieprojecten, die bijvoorbeeld zijn bedoeld voor bewustwording

LIFE-subsidie Environment aanvragen

Aanvragen voor LIFE Environment bestaan uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit een ‘concept note’ waarbij u in feite het hele project duidelijk en overtuigend in tien pagina’s moet aanbieden. De nieuwe oproep is op 2 april 2020 open gegaan. Aanvragers kunnen hun conceptbeschrijvingen indienen tot en met 14 juli of 16 juli 2020 (afhankelijk van het type project) en volledige aanvragen (na voorselectie) van oktober 2020 tot medio februari 2021. De EU nodigt alleen de beste conceptnotes uit voor het indienen van een volledige uitgebreide aanvraag.

LIFE 2020 Climate action: voor wie is het?

Ook het subprogramma Climate action bestaat uit meerdere onderdelen, zoals projecten op het gebied van het afremmen van of aanpassen aan klimaatverandering. Ook hier geldt dat u voor diverse typen projecten subsidie kunt aanvragen.

LIFE-subsidie Climate action aanvragen

De aanvraagprocedure bij LIFE Climate action bestaat uit één fase: de volledige uitgebreide fase. Omdat het subsidiebudget hier aanmerkelijk kleiner is, speelt ook hier onderlinge concurrentie een rol bij het aanvragen. In alle gevallen is een ‘excellente aanvraag’ dus de kortste route naar LIFE-subsidiesucces. De nieuwe oproep op 2 april 2020 open gegaan. Voor LIFE Climate Action kunnen aanvragers volledige aanvragen voor ‘traditionele’ projecten indienen tot en met 6 oktober 2020.

Meer weten?

Wilt u meer weten over LIFE projecten of heeft u er vragen over? Neem dan contact op via ons formulier of bel naar +32 2 613 31 10.