2024 LIFE oproepen geopend

LIFE, hét Europese steunprogramma gericht op milieu en klimaat, lanceerde op 18 april 2024 nieuwe oproepen voor projectvoorstellen. Projecten kunnen ingediend worden door ngo’s, overheden, bedrijven en kennisinstellingen.

Over het LIFE-programma

Binnen LIFE is onderscheid gemaakt tussen vier deelprogramma’s: ‘Natuur en biodiversiteit’, ‘Circulaire economie en kwaliteit van leven’, ‘Klimaatmitigatie- en adaptatie’ en ‘Hernieuwbare energietransitie’.

  • ‘Natuur en biodiversiteit’ focust op zorg voor het milieu. Dit zijn projecten die gaan over natuurbescherming en biodiversiteit of efficiënter omgaan met grondstoffen. Ook projecten over bewustwording en informatieverspreiding zijn mogelijk.
    • Een mooi voorbeeld van een project voor het herstel van biodiversiteit is TECMINE. Dit project creëerde nieuwe habitats en verbeterde bestaande ecosystemen in voormalige mijngebieden.
  • ‘Klimaatmitigatie- en adaptatie’ richt zich op de reductie van broeikasgassen of  projecten die de nadruk leggen op beperken van of aanpassen aan klimaatverandering. Net als bij het ‘Natuur en biodiversiteit’ deelprogramma is het mogelijk om projecten over bewustwording en communicatie in te dienen.
  • ‘Hernieuwbare energietransitie’ heeft aandacht voor projecten die de transitie naar hernieuwbare energie ondersteunt. Dit kan onder andere met een project voor het vormen van beleidskaders, het ondersteunen van lokale investeringsprojecten en het betrekken van burgers bij de transitie.
    • Het LIFE BE FREE-project is hiervan een interessant voorbeeld. De partners in dit project willen de energietransitie van gebouwen in België versnellen door middel van het samenbrengen van meerdere partijen, aantrekken van private investeringen en het testen van oplossingen.
  • ‘Circulaire economie en kwaliteit van leven’ is onder andere bedoeld voor projecten over het verbeteren van lucht-, water- en bodemkwaliteit, geluidsreductie en efficiënter gebruik van grondstoffen.

Voor alle onderwerpen kunnen zowel traditionele als geïntegreerde projectvoorstellen ingediend worden. De deadline voor indiening varieert afhankelijk van het deelprogramma en het type project. Alle deadlines zijn terug te vinden op de website van de Europese Commissie.

Wat zijn traditionele projecten?

Bij een traditioneel project richt uw project zich op acties of specifieke doelstellingen die u wilt behalen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden en het uitvoeren van nieuwe pilootstudies en demonstratieprojecten. Bij het LIFE Dommeldal-project zijn bijvoorbeeld concrete inspanningen geleverd om biodiversiteit te bevorderen en gedegradeerde en koolstofrijke veenecosystemen te herstellen.

De deadline voor traditionele projecten ligt op 19 september 2024.

Wat zijn geïntegreerde projecten?

Geïntegreerde projecten verschillen van traditionele projecten omdat ze gericht zijn op de implementatie van strategische EU-plannen op regionale, nationale of internationale schaal. Denk hierbij aan initiatieven als het LIFE Belgian Nature Integrated Project (BNIP), dat de implementatie van het Natura 2000-programma in België ondersteunde.

De indiening van geïntegreerde projecten verloopt in twee stappen: in een eerste stap moet enkel een korte conceptnota (10 pagina’s) ingediend worden. De deadline hiervoor is 5 september 2024. De best gerangschikte projecten worden dan uitgenodigd om een volledig voorstel in te dienen met een deadline van 6 maart 2025.

Wenst u nog meer informatie over het LIFE-programma, aarzel niet om contact op te nemen met PNO. We bespreken graag de mogelijkheden en kunnen u helpen bij het opstellen van uw LIFE-aanvraag.