Nieuwe LIFE oproepen 2024 geopend

Bent u bezig met projecten die gericht zijn op het klimaat of milieu? Zo ja, dan zou het Europese LIFE programma een interessante opportuniteit kunnen zijn! Op 18 april 2024 werd een nieuwe reeks van oproepen binnen dit programma gelanceerd. Wilt u uw slaagkansen optimaliseren? Neem dan vlug contact op met onze LIFE experten om te zien wat we voor u kunnen betekenen!

LIFE moedigt innovatie binnen klimaat en het milieu aan

De naam ‘LIFE’ staat officieel voor L’Instrument Financier pour l’Environnement: sinds 1992 is dit het belangrijkste Europese programma dat innovatie op vlak van klimaat en milieu stimuleert. Uniek zijn de flexibiliteit en de thematische “bottom-up” aanpak. Een project kan klein of groot zijn, kort of lang duren, kan een nieuwe methode of technologie omvatten of enkel gericht zijn op communicatie of bewustwording: veel is mogelijk binnen de scope van het programma. Bovendien gaat het om relatief hoge subsidiebedragen en steunpercentages. Dit zorgt ervoor dat LIFE een aantrekkelijk instrument is dat belangrijke opportuniteiten kan bieden.

LIFE omvat vier deelprogramma’s voor de periode 2021-2027, waaronder verschillende topics vallen. Het eerste deelprogramma richt zich op natuurbescherming en -herstel. De andere drie gaan vooral over het faciliteren van de transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie:

 1. Natuur en biodiversiteit:
  a. Natuurbescherming en -herstel (in Natura 2000 gebieden)
  b. Bescherming van bedreigde soorten
  c. Het faciliteren van gedragsverandering, het veranderen van beheer en onderhoud, en het beschermen van natuurlijke grondstoffen
  d. Het verbeteren van de naleving van de Europese regelgeving, het waarborgen van de toepassing ervan, het vergroten van de toegang tot gerechtigheid
 2. Circulariteit en levenskwaliteit
  a. Efficiënter gebruik van grondstoffen, circulair ontwerp, hergebruik van afval
  b. Verbeteren van lucht-, water- en bodemkwaliteit, beheer van chemicaliën, reductie van geluid
 3. Klimaatverandering mitigatie en adaptatie
  a. Reductie van broeikasgassen, vb. via wetgeving/beleid of innovatieve technologieën / methoden
  b. Aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie)
  c. Werken aan klimaatbeleid en bewustwording, vb. via communicatie, samenwerking of het verspreiden van kennis
 4. Transitie naar schone energie
  a. Het bouwen van een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader dat de transitie naar hernieuwbare energie ondersteunt
  b. het versnellen van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en het verbeteren van daarmee samenhangende professionele vaardigheden op de markt
  c. het aantrekken van private financiering voor hernieuwbare energie
  d. het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten
  e. het betrekken en empoweren van burgers bij de transitie naar hernieuwbare energie

Welke projecten passen binnen de LIFE oproepen?

Bedrijven, kennisinstellingen, overheidsinstellingen en ngo’s die werkzaam zijn in de EU kunnen LIFE subsidies aanvragen voor:

 • best-practices waarbinnen bewezen methodes worden ontwikkeld
 • demonstratie- en pilootprojecten om nieuwe methodes / manier van aanpak te testen en ontwikkelen
 • communicatieprojecten (vb. om bewustwording te creëren)

LIFE projecten worden vaak, maar niet uitsluitend, ingediend door een consortium met meerdere Europese partners. De subsidie is afhankelijk van het steunpercentage dat van toepassing binnen een specifieke oproep. Voor zogenaamde ‘traditionele projecten’ (Standard Action Projects of SAPs) zijn er geen specifieke voorwaarden op vlak van projectbegroting, hoewel het verleden aantoont dat projecten van minder 500.000 euro zelden geselecteerd worden. Vaak zijn hier steunpercentages van 60% van toepassing op de in aanmerking komende kosten (personeelskosten, onderaanneming, uitrusting, etc.).

Nieuwe oproepen voor LIFE 2024

Op 18 april 2024 werd een reeks nieuwe oproepen (“call for proposals”) gelanceerd. De oproepen voor de Standard Action Projects (SAPs) hebben we in onderstaande tabel voor u samengevat, samen met de deadlines voor indiening.

Oproep Standard Action Projects (SAPs) Deadline 
 • Circular economy and quality of life – Environment
 • Circular economy and quality of life – Governance
 • Nature and biodiversity – Nature
 • Nature and biodiversity – Governance
 • Clean Energy Transition
19 September 2024
 • Climate change adaptation
 • Climate change mitigation
 • Climate governance and information
17 September 2024

Wat kan PNO voor u betekenen?

Het LIFE programma kent enkel aan de allerbeste aanvragen een subsidie toe. Daarom raden we geïnteresseerden aan om niet te lang te wachten met de uitwerking van een aanvraag. Neem daarom vandaag nog contact op met onze LIFE experten om uw projectplannen voor te leggen! Zij gaan met veel plezier na wat de slaagkansen van uw project binnen LIFE zijn en toetsen ook eventueel andere subsidiemogelijkheden af. Met hun hulp kan u tijdig starten met het ontwerp van uw project en de start van de voorbereidingen, zodat de aanvraag ook tijdig ingediend kan worden.

De experten binnen PNO hebben vele jaren ervaring binnen LIFE subsidies, o.a. in het veld van natuurbescherming, geluidsreductie, efficiënt gebruik van ruwe materialen, nieuwe recycle technieken, hergebruik van afval, klimaatadaptatie, reductie van emissies en een meer bewuste energieconsumptie. Ze werken met veel plezier mee een kwalitatieve projectaanvraag uit.