Nieuwe call voor CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) geopend

Met CEF Transport stimuleert de EU investeringen in transportinfrastructuur. Binnen dit programma is het Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) instrument specifiek bedoeld om investeringen in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te ondersteunen. De nieuwe AFIF call is inmiddels geopend en heeft deadlines op 24 september 2024, 11 juni 2025 en 7 december 2025.

De prioriteiten binnen AFIF zijn:

  • Elektrische laadstations langs het TEN-T-wegennetwerk
  • Walstroomvoorzieningen in zeehavens en binnenhavens
  • Elektrificatie van havenactiviteiten en van grondoperaties op luchthavens
  • Waterstoftankstations voor voertuigen, schepen, spoorwegen en luchthavens
  • Infrastructuur voor het bunkeren van ammoniak en methanol in havens

Voor de elektrische laadstations wordt er voornamelijk gewerkt met een subsidie per oplaadpunt: 20.000 euro voor oplaadpunten met een minimum vermogen van 150 kW en 40.000 euro voor oplaadpunten met een minimumvermogen van 350kW. Voor de andere prioriteiten wordt er gewerkt met een financieringspercentage van 30% van de projectkosten.

De subsidiabele kosten bestaan enkel uit investeringen en implementatiekosten. Andere kosten zoals personeelskosten, operationele kosten, administratieve kosten, projectmanagement, studie- en ontwerpkosten en communicatie zijn niet subsidiabel. Bij de subsidie per eenheid moet een project minimaal 2 miljoen euro subsidie aanvragen, voor projecten met een financieringspercentage minimaal 1 miljoen euro subsidie.

De subsidie moet verder worden gecombineerd met een lening voor minimum 10% van de projectkosten van andere financiële instellingen zoals de Europese Investeringsbank, een nationale investeringsbank of een commerciële bank.

Dit programma staat open voor alle rechtspersonen, dus zowel overheden, kmo’s, grote ondernemingen, onderzoeksinstellingen, enz. Het is niet nodig om een consortium te vormen.

Meer weten of hulp nodig bij een aanvraag? Neem gerust even vrijblijvend contact op!