Nieuwe oproep ERC Starting Grants (StG 2023)

Op 12 juli 2022 werd de Starting Grant (StG) 2023 oproep van het European Research Council (ERC) geopend. Deze subsidie richt zich op beginnende onderzoekers die een ambitieus en visionair idee hebben dat tot belangrijke doorbraken kan leiden en kennisgrenzen kan verleggen. Een StG laat wetenschappers toe om een eigen onafhankelijke onderzoeksgroep of -team op te richten.

Wie?

Individuele onderzoekers die hun doctoraat succesvol verdedigden tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Belangrijk, deze ontvankelijkheidsperiode onder bepaalde voorwaarden eventueel verlengd kan worden.

Wat?

StG’s staan open voor ambitieuze onderzoeksprojecten uit eender welke onderzoeks-discipline. De ‘bottom-up’ aanpak laat toe dat onderzoekers hun eigen baanbrekend idee kunnen nastreven en  daarbij niet binnen de nauwe context van projectoproepen moeten werken. Het onderzoek moet ‘high risk – high gain’ zijn, hoewel de haalbaarheid ook gewaarborgd moet worden met een goed onderbouwd plan van aanpak. Projecten hebben een looptijd van 5 jaar.

Hoeveel?

Het maximaal subsidiebedrag bedraagt €1,5 miljoen voor een project met looptijd van 5 jaar. Een bijkomende financiering van €1 miljoen is mogelijk onder voorwaarden. Een ERC beurs kan tot 100% van de ontvankelijke kosten van het onderzoeksproject dekken.

PNO heeft uitgebreide ervaring met het begeleiden van kandidaten binnen dit subsidietraject. Graag meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u met plezier verder.