Nieuwe oproep ontwikkelingsprojecten richting TRL8

Eind september gaat een nieuwe oproep open die toelaat om hogere TRL-activiteiten, i.e. de fase tussen de ontwikkeling van een innovatie (TRL4-7) en de effectieve grootschalige productie / commercialisering ervan (TRL8-9), te gaan steunen.

VLAIO lanceert op 28 september 2023 voor het eerst een oproep voor ontwikkelingsprojecten met activiteiten die gepositioneerd zijn tussen “ontwikkeling” (TRL4-7) en de grootschalige productie/ commercialisering van deze ontwikkeling (TRL8-9). Het kan bijvoorbeeld gaan om testen in reële omstandigheden vooraleer over te kunnen gaan tot de effectieve productie op grote of industriële schaal. Belangrijk om te melden is dat activiteiten met TRL8 niet in aanmerking komen voor steun. Het betreft dus de fase hiervoor, om TRL8 te kunnen bereiken. Er is daarom nog steeds een natraject nodig na het project om tot de effectieve productie en vermarkting van een innovatie te komen.

Belangrijk is ook dat er nog voldoende onbekende technische factoren zijn, met nog de nodige uitdagingen en risico’s en het dus meer is dan triviale aanpassingen. Hierbij is ook nog een kennis-feedback loop vereist tijdens het project.

Verder moeten projecten van grote ondernemingen kaderen binnen de volgende concrete beleidsdoelstellingen:

 • Milieu, biodiversiteit en waterbeheer
 • Circulaire economie
 • Energie & klimaat
 • Gezondheid & zorg
 • Onderwijs en competenties
 • Mobiliteit en Smart cities
 • Duurzame voeding en duurzame voeding strategieën

In totaal stelt VLAIO 10 miljoen euro beschikbaar voor deze oproep, met volgende steunmogelijkheden:

 • Max. steun van 3 miljoen euro
 • Dezelfde steunpercentages als voor ontwikkelingsprojecten, dus standaard 25%, met mogelijke toeslagen in geval van een kmo of bij samenwerking, tot max. 50%.

Een standaard project duurt 3 jaar, maar kan verlengd worden mits een duidelijke verantwoording.

Deadline en aanvraagprocedure

De oproep opent op 28 september 2023 en sluit op 30 september 2024, of vroeger, indien het voorziene budget uitgeput is.

Het is de eerste keer dat dergelijke oproep gelanceerd wordt. Na afloop van de oproep volgt daarom een evaluatiefase om te zien of dit een blijvende oproep kan worden.

Het betreft een “first come, first serve” principe, dus indien u een concreet project voor ogen heeft dat in aanmerking zou kunnen komen, is het best om niet te lang te wachten met het starten van de aanvraagprocedure.

Deze aanvraagprocedure gebeurt in 2 fasen:

 • Een verplichte vooraanmelding via mail, met als bijlage de ingevulde vooraanmelding template omvattende projecttitel, beknopte projectinhoud, de (technische) uitdagingen en risico’s, het natraject en een indicatie van het budget. Op basis van deze vooraanmelding zal VLAIO éénmalig een grondige screening uitvoeren en een advies formuleren of het zinvol is verder te gaan met de uitwerking van een volledig projectvoorstel.
 • In geval van een positief advies, moet een volledige aanvraag uitgewerkt worden. Dit traject loopt sterk in lijn met ‘standaard’ ontwikkelingsprojecten, hoewel er wel een aparte template voorzien is. Hierbij moet dus zowel een deel impact / business case uitgewerkt worden, als een projectbeschrijving met doelstellingen, uitdagingen en een werkplan. Ook de budget template blijft hetzelfde, alsook de regels voor de in aanmerking komende kosten.

Voorlopig kunnen enkel projecten in het Nederlands ingediend worden. Er kan verder maar één project ingediend worden per onderneming binnen deze oproep.

Een mogelijk project in gedachten of hulp nodig bij de uitwerking van een aanvraag? Neem vrijblijvend contact op met één van onze experten om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.