Nieuwe oproep VLAIO: steun voor onderzoeksinfrastructuur bij Vlaamse hogescholen

Recent lanceerde het VLAIO een nieuwe oproep die hogescholen toelaat om een subsidie aan te vragen (en te bekomen) voor onderzoeksinfrastructuur. Belangrijke voorwaarde voor steun is dat de infrastructuur onderzoek faciliteert dat aansluit bij de thema’s digitalisering, duurzaamheid en gezondheid. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september tot en met 14 september 2022, 14 uur.

Recent lanceerde het Vlaams Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO) een nieuwe oproep die hogescholen* toelaat om een subsidie aan te vragen (en te bekomen) voor onderzoeksinfrastructuur. Belangrijke voorwaarde voor steun is dat de infrastructuur onderzoek faciliteert dat aansluit bij de thema’s digitalisering, duurzaamheid en gezondheid. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 september tot en met 14 september 2022, 14 uur.

(* hogescholen, zoals omschreven in Artikel II.3. van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 en latere wijzigingen)

Wat komt in aanmerking?

Zowel nieuwe infrastructuurprojecten, aansluitingen van onderzoeksinfrastructuur, de aanschaf van de onderdelen voor de constructie van de beoogde infrastructuur, als het upgraden van bestaande infrastructuur komen in aanmerking. Verder moet de infrastructuur geïnstalleerd worden binnen de eigen campus(sen) en ook hoofdzakelijk gebruikt worden door de hogescholen.

Hoeveel subsidie kunnen hogescholen krijgen?

Per aanvraag bedraagt het subsidiebedrag minimum € 100.000 en maximum € 300.000. Eenzelfde hogeschool kan maximum € 500.000 subsidie krijgen. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 80% van de totale kostenraming, en is beperkt tot de investeringskosten voor de onderzoeksinfrastructuur.

Het totaalbudget beschikbaar voor deze oproep bedraagt € 3 miljoen.

Meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!