Nieuwe subsidieronde voor Connecting Europe Facility (CEF)

Er komt een nieuwe subsidieronde voor CEF (Connecting Europe Facility), hét Europese programma voor (grote) logistieke & infrastructuurprojecten. De focus ligt in deze ronde op verschillende projecten die zich richten op transport over zee, per spoor, alternatieve brandstoffen, luchtvaart en intelligente wegtransportsystemen.

Via CEF wil de Europese Commissie knelpunten op de huidige vervoersnetwerken van de 28 EU-lidstaten oplossen en de economische groei en concurrentiekracht bevorderen. Dit doet de Commissie door een aantal logistieke speerpunten te kiezen. De CEF-subsidie is dit keer bedoeld voor de volgende thema’s:

  • grensoverschrijdende spoorprojecten;
  • transmodale spoorverbindingen (ERTMS);
  • innovatie; Bio-LNG, waterstof, elektrische vervoersoplossingen
  • modernisering van de Europese luchtvaart (SESAR);
  • betere en milieuvriendelijke zeeverbindingen (Motorways of the Sea);
  • vermindering van spoorlawaai;
  • vrachtvervoersdiensten;

Of een project in aanmerking komt voor CEF-subsidie wordt onder meer bepaald door de bijdrage van het project aan één of meer TEN-T transport corridors. Hoe groter de impact, bijvoorbeeld door het oplossen van een knelpunt, hoe groter de kans op subsidie. Voorbeelden van succesvolle projecten die in de afgelopen CEF-ronde gesubsidieerd werden zijn: nieuwe ERTMS systemen op/langs het spoort, ultrasnelle laders voor elektrische voertuigen, tankstations voor waterstofbussen, schepen op LNG en slimme digitale infrastructuur voor weggebruikers.

Meer info over de maatregel vindt u terug in deze animatie.

Net als voorgaande jaren kunnen CEF-aanvragen bij de Europese Commissie ingediend worden door lidstaten, bedrijven, publieke instellingen en publiek-private samenwerkingsverbanden in de EU.

Het aanvragen van CEF-subsidie gaat niet over één nacht ijs. Het gaat in het algemeen over omvangrijke projecten waar een gedegen voorbereiding aan vooraf gaat om succesvol te kunnen zijn. En hoewel de definitieve deadline nog niet bekend is, is onze verwachting dat dit in het voorjaar van 2018 is. Dit betekent dat tijdig beginnen echt een vereiste is voor kans op subsidie.

Heeft u dus een idee om een logistiek knelpunt op te lossen in Europa of een duurzame bijdrage te leveren aan het Europese transportnetwerk? Laat het ons snel weten!