Onderzoek en ontwikkeling in internationale context: nieuwe oproepen EUREKA

Recent werden nieuwe oproepen gelanceerd door EUREKA. Dit is een intergouvernementele organisatie gericht op het bevorderen van internationale samenwerking in toegepaste onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Het doel hierbij is om de competitiviteit van de Europese industrie te versterken.

EUREKA projecten moeten ingediend worden door minstens twee verschillende partijen, die in twee verschillende landen gevestigd zijn. Minstens één daarvan is een EUREKA lidstaat. De andere moet gelokaliseerd zijn in een EUREKA lidstaat of een met EUREKA geassocieerd land.

Hieronder een greep uit enkele recent gelanceerde EUREKA oproepen:

Oproep ITEA – Software Innovatie

ITEA – Information Technology for European Advancement – is een cluster binnen het EUREKA programma die internationale samenwerkingsprojecten binnen het domein software innovatie stimuleert. Het is gericht op collaboratieve, marktgerichte en technologisch innovatieve softwareprojecten met -onder andere- volgende projecttopics: artificiële intelligentie, cyber security, smart cities, Industrie 4.0, slimme mobiliteit, gezondheidszorg en smart engineering.

Oproep SMART EUREKA – Advanced Manufacturing

SMART EUREKA doelt op innovatieve projecten die kaderen in toepassingen en technologieën binnen het domein Advanced Manufacturing. SMART definieert zes R&D-domeinen, waarin projecten zich kunnen situeren:

 1. Geavanceerde maakprocessen, inclusief innovatieve processen om nieuwe of bestaande materialen en/of producten te produceren.
 2. Intelligente en adaptieve maaksystemen, inclusief mechatronica, controle en monitoringsystemen.
 3. Digitale, virtuele en efficiënte bedrijfsvoering, inclusief fabrieksontwerp, data-collectie en -beheer, operationele activiteiten en planning – van optimalisatie in real-time naar lange-termijn strategieën.
 4. Person-Machine samenwerking, met inbegrip van de rol van mensen in het maakproces.
 5. Duurzame maakindustrie, met betrekking tot energie- en grondstofverbruik en de impact op de omgeving.
 6. Klant-gebaseerde maakprocessen, inclusief het betrekken van klanten in de maakprocessen – van product/proces design tot het finale maakproces – en innovatieve diensten hieraan gelinkt.

Oproep Green Hydrogen

Projecten binnen deze oproep moeten bijdragen aan de pilootacties voor groene waterstof omschreven in het nieuwe ‘European Research Area’ en zijn o.a. gericht op oplossingen om waterstof te transporteren (infrastructuur), batterijen en brandstofcellen en gelinkte maakprocessen, en pilootinstallaties voor duurzame productie en stockage van H2. Deze oproep staat enkel open voor samenwerkingsprojecten tussen Vlaanderen, Canada, Finland, Duitsland, Ierland, Nederland, Portugal en Spanje.

Xecs – Electronic Components and Systems

Ter ondersteuning van een duurzame digitale transformatie stimuleert EUREKA cluster ‘Xecs’ innovatieve, industrie-gedreven en internationaal uitgewerkte R&D-projecten in het domein van micro- en nano-elektronica, en elektronische systemen. De focus van de projecten kan liggen op toepassingen in automotive, gezondheidszorg en productietechnologieën, maar moeten steeds voor indiening afgetoetst worden bij de subsidiërende (regionale) overheden.

Oproep- en indieningsprocedure

De aanvraagprocedure kent twee stappen:

 1. ‘Project Outline’ die een kort overzicht van het project geeft, i.e. projectdoelstellingen, omschrijving van de innovatie, gerichte business impact en een beschrijving van het consortium.
 2. ‘Full Project Proposal’ die een volledige beschrijving maakt van het projectplan.

Een uitzondering hierop is de oproep van Green Hydrogen, waarbij een één-staps procedure van toepassing is.

Projecten die goedgekeurd worden, krijgen een EUREKA (ITEA, SMART, etc.) label. Met dit label kunnen projectpartners overheidssubsidies aanvragen bij hun nationale/regionale autoriteit. In Vlaanderen gebeurt dit via een ontwikkelingsproject of een onderzoeksproject bij VLAIO.

Deadlines

 • Green hydrogen: de deadline voor indiening van een projectvoorstel is 15 november 2021. De deadline voor het indienen van het projectvoorstel bij VLAIO is 1 januari 2022.
 • ITEA: de deadline voor indiening van de ‘Project Outline’ is 16 november 2021. De ‘Full Project Proposal’ kan ingediend worden tot 15 februari 2022. Naast de ITEA aanvraag is het nodig om een projectaanvraag in te dienen bij het VLAIO via het online portaal. De deadline hiervoor is 20 mei 2022.
 • SMART: de deadline voor indiening van de ‘Project Outline’ is 24 januari 2022. De ‘Full Project Proposal’ kan ingediend worden tot 3 mei 2022. De deadline voor het indienen van het projectvoorstel bij het VLAIO is nog niet bekend.
 • Xecs: de deadline voor indiening van de ‘Project Outline’ is 25 februari 2022. De ‘Full Project Proposal’ kan ingediend worden tot 27 mei 2022. De deadline voor het indienen van het projectvoorstel bij het VLAIO is nog niet bekend.

Graag meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.