Openstaande oproep 2019 voor investeringen in de agrovoedingssector

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) ondersteunt de Vlaamse land- en tuinbouw, en de primaire verwerkers van land- en tuinbouwproducten (agrovoedingssector). Het VLIF wil duurzame investeringen stimuleren in de agrovoedingssector en heeft daarom in 2019 een nieuwe subsidieoproep geplaatst.

De oproep betreft ondersteuning voor projecten die investeringen voorzien:

  • voor het vermarktingsproces en de verwerking van landbouwproducten; of
  • met als doel de beperking of revalorisatie van afval, restfracties of reststromen ten gevolge van de aanvoer, de verwerking of de afzet van de landbouwproducten.

Dergelijke investeringen komen in aanmerking voor 30% investeringssteun, met per project een maximale subsidie tot 300.000 euro.

De selectiecriteria zijn de mate:

  1. waarin de investeringen een meerwaarde betekenen voor de sector;
  2. van duurzaamheid van de investering;
  3. waarin de investering aansluit bij een samenwerking in de keten of ketenoverschrijdend is.

De indienperiode loopt tot en met 15 maart 2019. Meer uitleg over deze projectsubsidie vindt u terug op de website van VLIF.