Publiek subsidieregister toont alle subsidies vanuit de Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid lanceerde vorige jaar het Vlaamse subsidieregister. Deze publieke databank moet de subsidiestromen in Vlaanderen in kaart brengen en op die manier zorgen voor meer transparantie en een beter overzicht. De Vlaamse overheid wil op die manier ook dubbele subsidiëring vermijden. 

In het subsidieregister zijn de subsidies vanuit de Vlaamse overheid terug te vinden die sinds 1 januari 2022 zijn toegekend. Daarnaast toont de databank ook hoeveel steun al effectief is uitbetaald. Het register omvat subsidies aan ondernemingen, organisaties, feitelijke verenigingen en lokale besturen. Omwille van privacyredenen omvat het register geen informatie over subsidies aan natuurlijke personen.

Het subsidieregister omvat nu voor het eerst cijfers over een heel jaar, met name 2022. Het register zal vanaf nu elk kwartaal aangevuld worden. Het volgende kwartaal wordt gepubliceerd vanaf 01/06/2023.

Heel wat van de VLAIO subsidies zijn opgenomen in het Vlaamse subsidieregister. Het gaat om de strategische transformatiesteun (STS), strategische ecologiesteun (STRES), kmo-groeisubsidie, hinderpremie, ontwikkelingsproject, onderzoeksproject, corona-hinderpremie, corona-compensatiepremie, de verschillende Vlaamse beschermingsmechanismes, Brexit veerkrachtsubsidie, innovatieve startersteun, O&O haalbaarheidsstudie, kmo-portefeuille, blue deal waterbesparing, ecologiepremie+ en globalisatiemechanisme. Ook subsidies via andere kanalen, zoals VLIF en Sport Vlaanderen, zijn opgenomen in het register.

Via de zoekfunctie kan iedereen nu via de naam van de begunstigde of het KBO-nummer opzoeken welke subsidies een onderneming gekregen heeft sinds 2022, om welke bedragen het gaat en hoeveel steun er ook al effectief uitbetaald werd.

Het Vlaamse subsidieregister is te raadplegen via www.subsidieregister.be.