Strengere regels rond BELSPO aanmeldingen

Een van de voorwaarden om de gedeelte vrijstelling van doorstoring van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers te kunnen toepassen, is de aanmelding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO). Het Hof van Cassatie nam eerder dit jaar een strikter standpunt in rond het tijdstip van aanmelding bij BELSPO. De fiscus volgt die strengere interpretatie nu ook.

Vroeger was het zo dat de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing kon toegepast worden vanaf de maand waarin een project of programma bij BELSPO werd aangemeld. Werd een project of programma dus bijvoorbeeld pas aangemeld in de loop van de 20ste maand van de looptijd ervan, dan kon de vrijstelling worden toegepast vanaf de 20ste maand en dit voor de resterende looptijd van het project of programma.

Met een nieuwe circulaire geeft de fiscus aan dat de regels rond de timing van aanmelding verstrengd zullen worden. Het zal niet langer mogelijk zijn om de vrijstelling nog toe te passen voor projecten of programma’s die worden aangemeld na de startdatum ervan. De aanmelding zal volgens deze strengere regels moeten gebeuren voorafgaand aan de aanvangsdatum van de projecten of programma’s. Concreet betekent dit dat voor een project of programma dat slechts in de loop van de 20ste maand werd aangemeld, de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing niet kan worden toegepast.

Deze wijziging gaat in vanaf 01/08/2023. Voor projecten en programma’s die aangemeld werden bij BELSPO voor 01/08/2023 blijven de oude regels gelden. Voor aanmeldingen vanaf 01/08/2023 zullen de strengere regels gelden.

De fiscus benadrukt nog eens dat zowel in de oude als in de nieuwe situatie de aanmelding moet gebeuren met opgave van alle wettelijk verplichte gegevens. Dit betekent dat de aanmelding van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s bij BELSPO volgende minimale info moet bevatten:

  • de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing,
  • de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft,
  • de verwachte aanvangsdatum van het project of programma,
  • de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

Hulp nodig? Neem vrijblijvend contact op om na te gaan hoe PNO u hierin kan ondersteunen.