Tweede oproep van 2019 voor Baekeland- en innovatiemandaten

Sinds begin juli staan de oproepen voor Baekeland- en innovatiemandaten opnieuw open. Met deze mandaten ondersteunt VLAIO academisch onderzoek in een industriële omgeving.

Bij een Baekeland-mandaat krijgen onderzoekers de kans een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Het bedrijf bepaalt de strategische oriëntatie van het project en zorgt voor cofinanciering. Een promotor aan een Vlaamse universiteit staat in voor de wetenschappelijke kwaliteit van het doctoraatsproject. Een mandaat duurt in principe 4 jaar. De steun bedraagt 50 tot 80% van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus.

Een innovatiemandaat is specifiek bestemd om postdoctorale onderzoekers een project te laten uitvoeren in nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, hetzij met een bestaand bedrijf, hetzij met het oog op de oprichting van een nieuw bedrijf. Een mandaat duurt in principe twee jaar, maar bij een samenwerking met een bestaande onderneming kan een mandaat van 3 jaar aangevraagd worden. De steun bedraagt 50 tot 100% van de personeels- en werkingskosten van de postdoctorale onderzoeker.

Potentiële aanvragers kunnen op 20 augustus 2019 langsgaan bij VLAIO voor een verkennend gesprek.

De uiterste indieningsdatum voor deze oproep is 3 september 2019 om 12 uur.