Uitbreiding STS-steun voor COVID-19-gerelateerde investeringen

De Vlaamse Regering heeft recent beslist dat ondernemingen die investeren in de productie van COVID-19 relevante producten tijdelijk hogere Strategische Transformatiesteun kunnen aanvragen bij VLAIO.

De investeringssteun kan gaan naar bedrijven die sinds 1 juni 2020 extra investeren in COVID-19-gerelateerde medische producten of diensten. Meer specifiek gaat het om de nodige geneesmiddelen (met inbegrip van vaccins) en behandelingen, tussenproducten daarvan, werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur (met inbegrip van beademingsapparatuur, beschermende kleding en beschermingsmiddelen en diagnostisch materiaal) en noodzakelijke grondstoffen, desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan en ten slotte instrumenten voor dataverzameling en -verwerking.

De tijdelijke uitbreiding van de steunmaatregel staat open voor zowel kmo’s als voor grote ondernemingen, zonder de normale beperkingen van de regionale steunkaart. De minimale investeringsdrempels bedragen 250.000 euro voor kleine ondernemingen, 500.000 euro voor middelgrote ondernemingen en 1,5 miljoen euro voor grote ondernemingen. Het maximale steunpercentage is verhoogd tot 50%, met een maximum steun van 1 miljoen euro per project.

Het investeringsproject moet voltooid zijn binnen zes maanden na de datum waarop de steun is toegekend, anders moet per maand vertraging 25% van het bedrag dat aan steun dat is toegekend terugbetaald worden.

De aanvraag moet worden ingediend voor 1 november 2020.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.