Wijziging: ecologisch en veilig transport

Ondernemingen worden door de Vlaamse overheid aangemoedigd om uitgaven te doen in het kader van ecologisch en veilig transport van goederen over de weg. Het maximale steunbedrag is 100.000 euro per onderneming voor uitgaven verricht gedurende 2017, 2018 of 2019.

Het steunpercentage is gelimiteerd op 80% van de in aanmerking komende uitgaven. De uitgaven die in aanmerking komen zijn:

  • rijassistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag,
  • extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft,
  • extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast,
  • uitgaven ter bevordering van de efficiëntie,
  • maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats,
  • maatregelen ter vermijding van diefstal.

Voorheen werd de steun beperkt tot €3.000 per voertuig. Dit bedrag werd recent gewijzigd, waardoor het maximale steunbedrag per voertuig verhoogd wordt tot €5.000.

Heeft u nog verdere vragen over deze wijzigingen, neem dan contact met ons op.