Jaarlijks 20 miljoen euro voor cybersecurity

De voorbije maanden werden verschillende Vlaamse bedrijven het slachtoffer van een aanval met ransomware. Criminelen blokkeren hierbij de computersystemen, waarna ze losgeld (vaak in de vorm van bitcoins) eisen om de systemen te deblokkeren. Dergelijke gijzelsoftware is echter niet de enige cyberdreiging voor bedrijven, ook bv. industriële spionage of gesaboteerde productiesystemen vormen een reëel gevaar.

Vlaams Beleidsplan Cybersecurity

De Vlaamse regering keurde daarom in maart 2019 een beleidsplan rond cyberveiligheid goed. Met als doel een weerbare digitale economie in Vlaanderen uit te bouwen. Dit beleidsplan voorziet jaarlijks 20 miljoen euro voor cybersecurity en is gericht op onderzoek, implementatie en opleiding.

Er wordt jaarlijks 8 miljoen euro geïnvesteerd in basisonderzoek rond cybersecurity bij universiteiten en strategische onderzoekscentra. Daarnaast wordt er jaarlijks 9 miljoen euro vrijgemaakt voor de vertaling van deze onderzoeksresultaten naar concrete toepassingen bij bedrijven. Tot slot wordt er 3 miljoen euro per jaar voorzien voor acties rond bewustmaking en opleiding bij zowel bedrijven als de brede bevolking.

Implementatie bij bedrijven via VLAIO subsidies

De 9 miljoen euro voor bedrijfsimplementatie zal ter beschikking worden gesteld via het bestaande VLAIO instrumentarium en via thematische oproepen. Binnen de bestaande subsidie-instrumenten zullen onderzoeksprojecten, ontwikkelingsprojecten en Baekeland-mandaten waarschijnlijk de belangrijkste instrumenten vormen.

Thematisch ICON project Cybersecurity

VLAIO lanceerde ook een thematische ICON oproep rond cybersecurity (CS-ICON), waarvoor een budget van 4 miljoen euro voorzien is. Indienen kan tot en met 7 juli, mits verplichte vooraanmelding op uiterlijk 21 april.

ICON (Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek) is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek. Multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties werken samen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners. Het bedrijfsdeel wordt gefinancierd aan toepasselijke steunpercentages, zoals voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (uitgezonderd de 10% extra steun voor samenwerking bedrijven). Het onderzoeksdeel wordt gefinancierd aan 100%.

De beoogde projecten binnen de CS-ICON oproep slaan de brug tussen onderzoeksresultaten op vlak van cybersecurity en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven. Er wordt prioriteit gegeven aan projecten met een grote meerwaarde voor Vlaanderen, aan projecten die sterk aansluiten bij het onderzoeksluik van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, en aan projecten die sterk gerelateerd zijn aan cybersecurity.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze subsidies of heeft u er vragen over? Neem dan gerust contact met ons op.