SME-Instrument: belangrijke wijzigingen

De Europese Commissie heeft het Horizon 2020 SME-Instrument gemoderniseerd. Zo is er een nieuwe naam: EIC Accelerator Pilot – SME 2b instrument, en kunnen innovatieve kmo’s voortaan tot 17,5 miljoen euro aanvragen door een subsidie te combineren met aanvullende financiering. Ambitieuze bedrijven schalen zo nog sneller en efficiënter op. Bent u er klaar voor?

Wat verandert er in het SME-Instrument?

De fase 1 subsidie (tot 50.000 euro voor Europese markvalidatie) houdt op te bestaan. U kunt voor het laatst op 5 september 2019 een aanvraag indienen. Een andere belangrijke wijziging in het nieuwe SME-Instrument is dat fase 2 wordt uitgebreid. Vernieuwende kmo’s kunnen nog steeds subsidie aanvragen van 500.000 euro tot 2,5 miljoen euro. Vanaf nu hebben ze echter ook de mogelijkheid om aanvullende financiering (equity) tot 15 miljoen euro aan te vragen. Deze aanvullende financiering vindt meestal plaats door het (ver)kopen van aandelen in het bedrijf. Met deze aanvullende financieringsvorm vergroot de Commissie haar steun voor baanbrekende concepten die nieuwe markten creëren of bestaande markten ontwrichten. Het is overigens niet verplicht dat u deze gemengde financiering (subsidie + equity) aanvraagt. U mag dus ook alleen subsidie aanvragen.

Gewijzigd format voor fase 2

Het format voor de fase 2-aanvraag verandert ook. De drie beoordelingscriteria wegen in het vervolg even zwaar in de totaalscore:

  • excellentie:1/3
  • impact: 1/3
  • kwaliteit en efficiëntie van de implementatie: 1/3

Het evaluatieproces blijft ongewijzigd. Experts evalueren uw aanvraag en nodigen u eventueel uit om te komen pitchen in Brussel voor een jurypanel. U moet de slides van de pitch direct bij het voorstel voegen. U mag ze niet meer op een later moment aanpassen wanneer u de uitnodiging heeft gekregen om te komen pitchen. Heeft u naast de subsidie ook equity aangevraagd? In dat geval vult de Commissie het evaluatieproces aan met een due diligence onderzoek. Ze doet dan een bedrijfsonderzoek en stelt de waarde van uw bedrijf vast.

Fase 2-herindiening aanpassen aan nieuw format

Is uw SME-Instrument fase 2 aanvraag in de vorige ronde afgewezen en wilt u deze herindienen? Houd er dan rekening mee dat u deze in de volgende ronde (deadline 9 oktober 2019) moet herschrijven en aanpassen aan het nieuwe format.

SME-Instrument aanvragen? Neem vrijblijvend contact op met PNO!