Steun voor internationale innovatieprojecten

Bent u een kmo en plant u samen te werken aan een innovatief project met een andere kmo die gevestigd is in het buitenland? Of ben u geen kmo, maar wel gevestigd in Vlaanderen en zal u samenwerken met een onderneming in India of Singapore?

Misschien komt uw project dan wel in aanmerking voor, respectievelijk, Ira-SME of EUREKA. Recent werden enkele nieuwe oproepen gelanceerd:

Ira-SME

Ira-SME projecten versterken de competitiviteit van Europese kmo’s door in te zetten op samenwerking tussen kmo’s en kennisinstellingen van verschillende regio’s en/of landen, om een innovatieve vernieuwing te realiseren. De deelnemende landen en regio’s in deze (26ste) oproep zijn: Vlaanderen, Wallonië, Duitsland, Rusland, Alberta (Canada), Brazilië, Luxemburg, Turkije en Tsjechië.

Naast de internationale Ira-SME-aanvraag, dient elke partner binnen de internationale aanvraag voor hun bijdrage in het project steun aan te vragen via de bestaande instrumenten in eigen regio of land. Ondernemingen in Vlaanderen dienen een ontwikkelingsproject in bij VLAIO.

Het maximum steunbedrag voor het Vlaamse luik bedraagt € 500.000. De aanvragen moeten ingediend worden voor 30 september 2020 (voor 12h).

EUREKA

EUREKA is een intergouvernementeel initiatief voor de bevordering van de internationale samenwerking op het vlak van toegepast en marktgericht industrieel onderzoek en ontwikkeling. Het EUREKA netwerk omvat momenteel 38 lidstaten en de Europese Unie. EUREKA hanteert hierbij het ‘Bottom Up’-principe: de partners in een onderzoeks- en/of ontwikkelingsproject bepalen zelf het samenwerkingsverband, de inhoud en de timing van hun project.

Een ‘individueel’ EUREKA-project wordt opgezet door minstens twee onafhankelijke industriële partners uit twee verschillende lidstaten. Voor steun kunnen de partners elk terecht bij de eigen nationale of regionale overheden (partners gevestigd in het Vlaams Gewest doen beroep op het VLAIO).

Er werden recent drie nieuwe oproepen voor Eurekaprojecten gelanceerd:

1. Post-corona oplossingen: deadline 15 juli 2020

Steun voor onderzoek naar en ontwikkeling van oplossingen die ons voorbereiden op (zeer) besmettelijke infectieziektes die pandemieën kunnen veroorzaken en daarmee een grote impact hebben op de maatschappij.

2. Eureka GlobalStars Call met Singapore: deadline 15 oktober 2020

Steun voor onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve producten, processen of diensten.

3. Eureka GlobalStars Call met Indië: deadline 30 november 2020

Steun voor onderzoek naar en ontwikkeling van Key Enabling Technologies voor healthcare, landbouw en water. Het project moet aanleiding geven tot innovatieve, betaalbare, toegankelijke en vermarktbare oplossingen.

Meer weten over international innovatieprojecten? Neem vrijblijvend contact met ons op.