Verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers: vanaf 1 januari 2018 ook voor Bachelors!

Vanaf 1 januari 2018 is de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers ook van toepassing voor specifieke bachelors.

Heel wat bedrijven passen een verminderde bedrijfsvoorheffing toe voor de inspanningen die ze doen op vlak van onderzoek & ontwikkeling. Er bestaat in België immers een bijzonder aantrekkelijk stelsel van gedeeltelijke vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing voor werknemers met een masterdiploma of doctoraatsdiploma.

Vanaf 1 januari 2018 wordt het gunstregime uitgebreid tot onderzoekers die in het bezit zijn van een bachelordiploma.

Het gaat specifiek om volgende bachelors die in aanmerking komen voor de maatregel:

 • Academische bachelors (of een gelijkwaardig diploma) in:
  • wetenschappen;
  • toegepaste wetenschappen;
  • toegepaste biologische wetenschappen;
  • geneeskunde;
  • diergeneeskunde;
  • farmaceutische wetenschappen;
  • biomedische wetenschappen;
  • industriële wetenschappen en technologie;
  • nautische wetenschappen;
  • biotechniek;
  • architectuur;
  • productontwikkeling;
 • Professionele bachelor (of een gelijkwaardig diploma) in:
  • biotechniek;
  • gezondheidszorg;
  • industriële wetenschappen en technologie;
  • nautische wetenschappen;
  • handelswetenschappen en bedrijfskunde, evenwel beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica en innovatie;

Werkgevers die onderzoekers met dergelijk bachelordiploma tewerkstellen, kunnen vanaf 1 januari 2018 een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 40% toepassen, de helft van wat momenteel geldig is voor de master/doctoraatsdiploma’s. Vanaf 2020 wordt dit percentage verhoogd tot 80%.

Verder is er nog de bijkomende voorwaarde dat de totale vrijstelling voor bachelors maximaal 25% mag zijn van het totale vrijstelling voor masters/doctors (uitgedrukt in €). Voor kleine ondernemingen wordt dit opgetrokken tot 50%. De maatregel kan dus niet exclusief voor bachelors toegepast worden.

Deze wetswijziging kan voor uw onderneming een mooie kans zijn om het totale bedrag van de verminderde bedrijfsvoorheffing met een kwart tot de helft te verhogen!

Als u meer informatie wil en gebruik wil maken van deze nieuwe mogelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met PNO. We komen graag bij u langs!