Transport

Horizon Europe is het nieuwe ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie. Het programma gaat van start in 2021 en loopt tot en met 2027.
Met Connecting Europe Facility (CEF) subsidieert de EU projecten die bijdragen aan het verbeteren van de Europese infrastructuur. Tot 2020 is hiervoor ruim 30 miljard euro beschikbaar.