Crossroads2: vijfde call staat open

Sinds 25 september 2017 kunnen bedrijven opnieuw een subsidieaanvraag indienen voor Crossroads2, een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland.

Crossroads2 wil duurzame, grensoverschrijdende samenwerking rond kansrijke innovatieprojecten tussen kmo’s in Vlaanderen en Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) stimuleren. Het project richt zich op kmo’s met goede, innovatieve en technisch haalbare projectideeën die graag grensoverschrijdend samenwerken met andere kmo’s.

CrossRoads2 stimuleert innovatie door matchmaking (samenbrengen van bedrijven), subsidies (zowel voor haalbaarheidsstudies als innovatieprojecten) en follow-up (proactief meedenken naar vervolgstappen en valorisatie van de opgedane kennis).

Volgende steunpercentages zijn mogelijk voor de subsidies:

 • Haalbaarheidsstudies: 50 %, maximaal € 10.000 steun
 • Innovatieproject: 45 %, maximaal € 135.000 steun

De deadline voor indiening van een innovatieproject is 31 oktober 2017. Aanvragen voor haalbaarheidsstudies kunnen nog ingediend worden tot 29 juni 2018.

CrossRoads2 richt zich op cross-sectorale en cross-technologische innovaties die passen binnen de topclusters van de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3):

  • hightech systemen
  • chemie en materialen
  • agrofood
  • life sciences & health
  • cleantech
  • biobased economy
  • logistiek
  • maintenance

Meer info? Contacteer ons!