Ecologiepremie Plus: nieuwe limitatieve technologieënlijst

Sinds 7 juli 2017 is een nieuwe limitatieve lijst van toepassing voor de subsidiemaatregel Ecologiepremie Plus

Ecologiepremie Plus geeft ondersteuning aan bedrijven die investeren in vernieuwende technieken voor milieuzorg, energiebesparing, of hernieuwbare energie/warmtekrachtkoppeling.            Er kan een premie verkregen worden voor een beperkt aantal technieken die opgesomd staan in de limitatieve technologieënlijst.

Volgende nieuwe technologieën werden toegevoegd aan de lijst:

  • T 201063: een chemische warmtepomp die laagcalorische warmte (75-150 °C) met een hoog rendement valoriseert, resulterend in de productie van processtoom.
  • T 201064: tankinfrastructuur voor het afleveren van gerecycleerde, vloeibare CO2, bestemd voor cryogene koeling.
  • T 201065: cryogene CO2 koeling voor vrachtwagens (transportkoeling met gerecycleerde, vloeibare CO2 (R744) als koelmiddel).

De volledige lijst kan hier teruggevonden worden.