Steun voor Vlaamse kmo’s die investeren in waterbesparing

Sinds 2 mei staat de tweede oproep ‘Blue Deal Waterbesparende Investeringen’ open. Via deze oproep kunnen Vlaamse kmo’s bij VLAIO steun aanvragen voor investeringen in technologieën die een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek en die niet in aanmerking komen voor de Ecologiepremie plus (EP+) of voldoen aan de voorwaarden voor Strategische ecologiesteun (STRES).

Wat?

Met deze oproep wil de Vlaamse overheid kmo’s steunen die investeren in waterbesparing en droogtebestrijding. Deze oproep kadert binnen het programma ‘Blue Deal’ (deel van Relanceplan Vlaamse Veerkracht), waarbinnen de Vlaamse Regering de droogteproblematiek op een structurele manier wil aanpakken.

Voor wie?

Enkel Vlaamse kmo’s komen in aanmerking voor steun. Grote ondernemingen, landbouwondernemingen, derde partijfinanciering en ondernemingen met een overheidsaandeel ≥50% komen niet in aanmerking.

Wat komt in aanmerking?

Investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en herstel van het grondwaterpeil die een besparing opleveren op het gebruik van drinkwater, grondwater en/of oppervlaktewater komen in aanmerking voor deze oproep. Het gaat hier o.a. over:

 • opvang en zuivering van regenwater
 • zuivering en hergebruik van afvalwater, ongeacht de bron
 • (betere) infiltratie van regenwater of geloosd en zuiver water
 • beheersystemen van opvang, infiltratie, …
 • ontzilting van zeewater
 • waterbesparing binnen bestaande processen
 • waterbemaling

Technologieën die via de EP+ worden gesteund komen niet in aanmerking. Ook investeringen om te voldoen aan wettelijke normen of projecten die niet beantwoorden aan de Europese voorwaarde ‘Do No Significant Harm’ (DNSH) komen niet in aanmerking.

De aanvaarde projectkosten moeten minimum € 10.000 bedragen.

Grootte van de steun

Het totaal steunbudget voorzien voor deze oproep (2022) is 2.500.000 euro.

De steun bedraagt 20% voor een kleine en 10% voor een middelgrote onderneming op de aanvaarde investeringskosten van het project, met een maximum van € 500.000 steun per kmo binnen deze oproep.

Deadline en evaluatieprocedure

De tweede (huidige) oproep ‘Blue Deal Waterbesparende Investeringen’ staat open vanaf 2 mei en sluit af op 8 juli 2022.

Projecten kunnen pas starten op de eerste dag van de maand die volgt op de maand van indiening van een subsidieaanvraag.

Een aanvraag bestaat uit een projectbeschrijving en projectbegroting. Belangrijke evaluatiecriteria omvatten:

 • de impact van de investering en link met de doelstellingen van de oproep, met o.a. een berekening van het aantal m³ water per jaar dat met het ingediende project wordt bespaard en het eventueel meer- of minderverbruik van energie;
 • de onderbouwde aanpak, met o.a. de timing van het project, het eventuele beschikken over offertes voor de investering en eventuele engagementen van derden voor de afname van het water;
 • de omgevingsvergunningstoets, indien vereist;
 • de economische haalbaarheid van het project, met o.a. een duidelijk overzicht van de kosten-baten en de terugverdientijd; en
 • de belasting van het milieu – het project moet beantwoorden aan DNSH (zie hierboven).

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor meer info.