Strategische ecologiesteun


Gaat uw bedrijf een investering van min. 3 mio euro doen in een nieuwe, unieke ecologische technologie? Dan kan de strategische ecologiesteun mogelijk interessant zijn voor u.

Voorbeelden van ecologische technologieën zijn vb. investeringen die resulteren in minder afvalstoffen, minder energieverbruik/CO2-productie, een beter (her)gebruik van grondstoffen, etc.

Belangrijk is wel dat de technologie verder gaat dan de geldende Europese of Vlaamse normen. Verder mag de technologie niet op de limitatieve technologielijst staan (en dus in aanmerking komen voor de ecologiepremie+).

Voor wie is de strategische ecologiesteun?

Kmo’s en grote ondernemingen

Wat is het steunpercentage?

20 tot 40%, afhankelijk van de grootte van de onderneming en het ecologische karakter van de investering.

Maximum steun mogelijk?

De steun kan oplopen tot max. 1 mio euro. In geval van zeer strategische investeringen (vb. waar een heel grote toename van tewerkstelling mee gepaard gaat) kan de Vlaamse regering uitzonderlijk meer toekennen.

Meer weten over de strategische ecologiesteun?

Neem vrijblijvend contact op met onze experten om een inschatting te maken of uw investering in aanmerking komt. PNO kan u van A-Z begeleiden bij het uitwerken van uw aanvraag.