GIST: laatste projectoproep t/m 15 maart

 

GIST zoekt projectvoorstellen voor haalbaarheidsstudies die bijdragen aan een betere milieuzorg en duurzame energie in de proces- en maakindustrie. De haalbaarheidsstudies doelen op het beantwoorden van specifieke technische vragen om zo succesvol de ‘Valley of Death’ voor technologische innovaties te overbruggen. Concreet gaat het om technieken of processen die het energie- of grondstoffenverbruik significant verlagen en een hoog opschalingspotentieel hebben. Dit mag zowel op industrieel- als op consumentenniveau.

De vijfde en laatste projectoproep loopt van 15 januari 2020 tot en met 15 maart 2020. De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50 % van de (ontvankelijke) kosten van de haalbaarheidsstudie en kan oplopen tot een subsidiebedrag van € 40.000. De looptijd is maximaal 6 maanden en moet afgerond worden in 2020.

PNO werd door Cleantech Flanders uitgekozen om GIST te begeleiden. We komen bij u langs om uw project zorgvuldig te bespreken en zorgen voor het schrijven van de aanvraag van A tot Z. Dit gebeurt volledig gratis!

Geïnteresseerd?

Neem dan vandaag nog contact op met Marc De Coster (0477 99 19 27 of marc.decoster@pnoconsultants.com).

GIST is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. GIST wordt ook mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door de provincie Limburg. Meer informatie over het project leest u hier.