Nieuwe oproep ‘Innovation Fund: Small-scale projects’ geopend

De tweede oproep Innovation Fund voor ‘small-scale projects’ is geopend. Hiermee komt 100 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve projecten die bijdragen aan het klimaatneutraal maken van Europa. Het Innovation Fund heeft tot doel innovatieve, koolstofarme technologieën te stimuleren.

Wat wordt er gefinancierd

Het Innovation Fund financiert baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en het afvangen, gebruiken en opslaan van CO2. Dit fonds geeft een impuls aan het groene herstel door lokaal toekomstbestendige jobs te creëren, de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het versterken van Europees technologisch leiderschap wereldwijd.

De focus van het Innovation Fund

Bij het Innovation Fund worden projecten gezocht met een investeringsbudget tussen de 2,5 en 7,5 miljoen euro. Ze kunnen zowel in de lidstaten van de EU als in IJsland en Noorwegen worden uitgevoerd.
De financiering van het Innovation Fund is bedoeld om de grootschalige demonstratie van zeer innovatieve klimaatbeschermingstechnologieën op de volgende gebieden mogelijk te maken:

  • Innovative low-carbon technologies and processes in energy-intensive industries, including products substituting carbon-intensive ones
  • Innovative renewable energy generation
  • Energy storage
  • Carbon capture and storage (CCS)
  • Carbon capture and utilisation (CCU)

Timing

De tweede oproep voor ‘small-scale projects’ startte op 31 maart en loopt tot en met 31 augustus 2022. De dan ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld aan de hand van criteria zoals het vermijden van broeikasgasemissies, mate van innovatie, projectrijpheid, etc.
Aanvragers worden in het eerste kwartaal van 2023 geïnformeerd over de resultaten van de beoordeling.

Wij zijn uw partner voor het EU Innovation Fund

Plant u een innovatief klimaatproject? Bent u geïnteresseerd in het Innovation Fund?
Indien u uw project wilt aftoetsen, kan u met een van onze experten vrijblijvend afstemmen om zicht te krijgen op de potentiële slaagkansen van een steunaanvraag!