Large scale Innovation Fund oproep 2022 staat open!

Sinds 3 november 2022 kunnen opnieuw grootschalige demonstratieprojecten ingediend worden binnen het Europese ‘Innovation Fund’. In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat het niet om één, maar om vier oproepen, gericht op specifieke thema’s. De deadline voor indiening van projectvoorstellen is 16 maart 2023.

Wat is het ‘Innovation Fund’?

Met een totaal budget van 38 miljard euro over de periode 2020-2030, is het Innovation Fund één van de grootste subsidieprogramma’s ter wereld voor demonstratieprojecten van innovatieve, koolstofarme technologieën. Het programma moet resulteren in de vermarkting van innovatieve, industriële oplossingen die een belangrijke bijdrage leveren tot het koolstofneutraal maken van Europa.

Het programma focust op grootschalige (CAPEX >7,5 miljoen) en kleinschalige (CAPEX <7,5 miljoen) demonstratieprojecten die gericht zijn op:

 • duurzame energieopwekking
 • energieopslag
 • koolstofarme technologieën en/of processen in energie-intensieve industrieën
 • alternatieven voor koolstof-intensieve producten en/of processen
 • afvang en gebruik/opslag van CO2 (CCU/CCS).

Belangrijke beoordelingscriteria zijn:

 • De effectiviteit in het vermijden van de uitstoot van een grote hoeveelheid broeikasgassen
 • Innovatiegehalte
 • Projectmaturiteit (op technisch, financieel en operationeel vlak)
 • Schaalbaarheid van de technologie
 • Kostefficiëntie in het vermijden van de uitstoot van broeikasgassen

Hoewel het niet verplicht is met een consortium te werken, wordt trans-sectorale samenwerking wel aangemoedigd.

Goedgekeurde projecten maken aanspraak op een subsidie tot 60 % van de aanvaardbare kosten.

Grootschalige projecten: wat is er veranderd in de nieuw ronde?

Voor de nieuwe oproepronde werd in totaal 3 miljard euro ter beschikking gesteld. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van de vorige ronde. Verder zijn er in tegenstelling tot voorgaande jaren niet één, maar vier call topics gedefinieerd, rond vier thema’s:

 • Innovative electrification in industry and hydrogen (beschikbaar budget: 1 miljard euro): deze oproep is specifiek gericht op projecten met focus op:
  • de innovatieve elektrificatie van de industrie (dit ter vervanging van conventioneel gebruikte fossiele brandstoffen), zowel voor sectorspecifiek als cross-sectoraal gebruik;
  • innovatieve waterstofproductie of -toepassing binnen de industrie (vb. als energiebron, reducerend agens of grondstof), waarbij de waterstof hernieuwbaar van aard is (het gebruik van fossiele brandstof-gebaseerde waterstof wordt expliciet uitgesloten in deze oproep).
 • Clean-tech manufacturing (beschikbaar budget: 700 miljoen euro): oproep gericht op projecten die focussen op innovatieve clean-tech productiemethoden van componenten voor waterstofproductie, hernieuwbare energie en energie-opslag. Specifiek gaat het om de bouw (en het opereren) van productiefaciliteiten voor de innovatieve productie van specifieke componenten voor: hernieuwbare energie-installaties (vb. fotovoltaïsch, on-shore/off-shore windenergie, oceaanenergie, geothermaal, etc., inclusief hun connectie met het elektriciteits- of hittenet); elektrolysers en brandstofcellen; energieopslagoplossingen; en warmtepompen.
 • Mid-sized pilots (beschikbaar budget 300 miljoen euro): oproep gericht op hoog-innovatieve, disruptieve of doorbraaktechnologieën voor ‘deep decarbonisation‘ die binnen een pilootproject gevalideerd, getest en geoptimaliseerd zullen worden. Gezien hoog-innovatieve projecten verwacht worden, mogen de technische risico’s ook hoger zijn dan voor andere projecten (lagere TRL, minder technisch matuur). Verder zijn er specifieke sectoren van toepassing en is het maximum steunbedrag voor dit soort projecten beperkt tot 40 miljoen euro.
 • General decarbonization (beschikbaar budget 1 miljard euro): oproep gericht op projecten met focus op:
  • Innovaties binnen lage koolstof technologieën en processen, inclusief koolstofafvang en -gebruik (CCU) en (nieuwe) alternatieven voor huidige koolstof-intensieve producten (specifieke sectoren zijn van toepassing);
  • Het stimuleren van de bouw en operatie van innovatieve hernieuwbare energie- en energieopslagtechnologieën, alsook projecten gericht op koolstofafvang en -opslag (CCS).

Aanvragen volgen, net als bij de vorige oproep, een ‘single stage’ indieningsprocedure. Dit betekent dat voor de deadline van 16 maart 2023 een volledig projectvoorstel ingediend moet worden.  Zowel herindieningen als volledig nieuwe projecten zijn welkom.

Bewezen track-record van PNO Group inzake Innovation Fund

Het Innovation Fund is zeker geen onbekende voor PNO Group: van de zeventien grootschalige Innovation Fund-aanvragen die de EU in de oproep van 2021 heeft goedgekeurd, werden er maar liefst zeven door PNO Group ingediend. Dat is meer dan 40%! De totale investering van de EU voor die oproep bedroeg 1,8 miljard euro.

Geïnteresseerd? Wacht niet, kom in actie!

Werkt uw bedrijf aan een energie- of klimaatinnovatie? Leg uw plannen dan op korte termijn voor aan onze experts. Zij helpen u graag met het tijdig voorbereiden van uw Innovation Fund-aanvraag, waardoor uw kans op succes groter wordt!