Tweede oproep voor grootschalige Innovation Fund projecten

De tweede oproep voor grootschalige demonstratieprojecten binnen het Europese Innovation Fund is opengegaan op dinsdag 26 oktober 2021, met 3 maart 2022 als deadline voor indiening van projectvoorstellen.

Met een voorziene steun van 20 miljard euro over de periode 2020-2030, is het Innovation Fund één van de grootste subsidieprogramma’s ter wereld voor demonstratieprojecten van innovatieve, koolstofarme technologieën. Het programma moet resulteren in de vermarkting van innovatieve, industriële oplossingen die gericht zijn op het koolstofneutraal maken van Europa.

Het programma focust op grootschalige (CAPEX >7,5 miljoen) en kleinschalige (CAPEX <7,5 miljoen) demonstratieprojecten die gericht zijn op:

  • Innovatieve low-carbon technologieën en processen binnen energie-intensieve industrieën;
  • Carbon Capture and Utilisation (CCU);
  • Carbon Capture and Storage (CCS);
  • Het opwekken van hernieuwbare energie door middel van innovatieve technologieën

De focus ligt op hoog-innovatieve technologieën en grote ‘flagship’ projecten binnen Europa die een significante reductie van broeikasgassen teweeg kunnen brengen. Het moet gaan om first-of-a-kind demonstratieprojecten, die al voldoende matuur zijn op vlak van planning, businessmodel en financiële/wettelijke structuur.

Belangrijke beoordelingscriteria zijn:

  • De effectiviteit in het vermijden van de uitstoot van broeikasgassen
  • Innovatiegehalte
  • Projectmaturiteit
  • Schaalbaarheid van de technologie
  • Kostefficiëntie in het vermijden van de uitstoot van broeikasgassen

Hoewel het niet verplicht is met een consortium te werken, wordt trans-sectorale samenwerking wel sterk aangemoedigd.

Goedgekeurde projecten maken aanspraak op een subsidie tot 60 % van de aanvaardbare kosten. Het gaat hierbij om additionele kosten voor de bouw en exploitatie van de demo-installatie gedurende 10 jaar na aanvang van het project, in vergelijking met een referentiescenario.

Tweede oproep voor grootschalige projecten met aangepaste aanvraagprocedure

De Europese commissie heeft op dinsdag 26 oktober 2021 de tweede oproep voor grootschalige projecten gelanceerd, met een ingeschat budget tussen 1,3-1,5 miljard euro. De deadline voor indiening van een projectvoorstel is 3 maart 2022.

In tegenstelling tot de eerste oproep gebeurt de aanvraagprocedure nu in één stap. Bij indiening moet dus meteen al een uitgebreide ‘full proposal’ ingediend worden. De beoordelingsprocedure is wel gelijkaardig als bij de eerste oproep in 2020, waarbij de projecten gerangschikt zullen worden op basis van de beoordelingscriteria die hierboven benoemd werden. Zowel herindieningen als nieuwe aanvragen zijn welkom voor deze tweede oproep.

Verwachtingen voor de tweede oproep voor kleinschalige projecten

De lancering van de tweede oproep voor kleinschalige projecten wordt verwacht op 15 maart 2022, met een indicatief budget van 100 miljoen euro, en de deadline voor indiening eind augustus 2022. De verwachtingen zijn dat de oproep en het aanvraagproces grotendeels gelijkaardig zullen zijn als bij de eerste oproep.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor meer info!