Ontwrichte zonesteun: verandering binnen de maatregel

Op 29 september 2017 keurde de ministerraad de aanpassing van het wetsontwerp van de ontwrichte zonesteun goed. Deze aanpassing moet ervoor zorgen dat het voor bedrijven eenvoudiger wordt om een dossier in te dienen.

Ontwrichte zone steun

De ‘ontwrichte zone steun’ is een fiscale maatregel die bedrijven een duwtje in de rug moet geven om te investeren en nieuwe jobs te creëren in regio’s die recent geconfronteerd werden met economische tegenslagen. Voor Vlaanderen liggen deze regio’s in een brede cirkel rond Genk, Turnhout en binnenkort ook Zaventem-Vilvoorde (enkel kmo’s). Bedrijven kunnen bij investeringen in deze regio’s gedurende 2 jaar een vermindering van 25 % krijgen op de bedrijfsvoorheffing voor nieuwe arbeidsplaatsen die dankzij die investering gecreëerd worden, op voorwaarde dat de nieuwe arbeidsplaatsen voor minstens 3-5 jaar behouden blijven.

Praktisch komt dit neer op ongeveer 4 % loonkostvermindering voor nieuwe aanwervingen.

Wat gaat er veranderen?

De drie belangrijkste aanpassingen zijn de volgende:

  • Berekening van de referentieperiode: de aanvangswerkgelegenheid zal voortaan bepaald worden als de gemiddelde werkgelegenheid over een periode van 12 maanden voor de indiening van het aanvraagformulier. Vroeger was dit 12 maanden voor het einde van de investering, wat verwarring veroorzaakte zodat vaak niet alle nieuwe aanwervingen als gevolg van de investering in aanmerking kwamen.
  • Alles moet niet meer vanuit één vennootschap gebeuren: vroeger moesten zowel de investeringen als de aanwervingen door één en dezelfde vennootschap gebeuren. Nu kunnen de investeringen door een andere vennootschap gebeuren dan de vennootschap die de aanwervingen doet, op voorwaarde dat beide vennootschappen tot dezelfde groep behoren. Hier moet ook duidelijk bewijs voor aangeleverd worden.
  • Indiening van het aanvraagformulier is niet meer nodig vóór de start van de investeringen: het aanvraagformulier kan voortaan na de start van de investeringen ingediend worden, maar moet wel uiterlijk 3 maand na het einde van de investering ingediend zijn en vóór de eerste nieuwe aanwerving. De voltooiing van de investering moet bovendien ten laatste 6 maanden na de aangegeven verwachte voltooiingsdatum in het aanvraagformulier plaatsvinden.

Naast bovenstaande aanpassingen zouden de gewesten in de toekomst voortaan tot 8 steunzones kunnen afbakenen (voordien 4), hoewel de straal van de zones vanaf 2018 wel kleiner wordt (25 km in plaats van de huidige 40 km).

Verwacht wordt dat de wetsaanpassingen eind 2017 in werking zullen treden. Deze zullen dan wel enkel gelden voor nieuwe aanvragen. Er wordt geen retroactieve werking voorzien voor reeds ingediende aanvragen.

Meer info gewenst of hulp nodig bij een aanvraag? Contacteer ons!