Verlenging toepassing ontwrichte zonesteun

Recent werd door het federaal kernkabinet beslist om de looptijd van de steunzones in Limburg en de Kempen te verlengen met 24 maanden.

Voor de afgebakende steunzones rond Genk en Turnhout betekent dit dat bedrijven nog tot 31 oktober 2024 een aanvraag kunnen indienen voor ontwrichte zonesteun. Voor de steunzone rond Machelen-Zaventem werd de looptijd reeds verlengt tot 31 mei 2026.

Wat is ontwrichte zonesteun?

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, gedurende een periode van 2 jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van een investering werd gecreëerd en die gedurende ten minste drie jaar (kmo’s) of vijf jaar (grote ondernemingen) behouden blijft.

Het voordeel komt overeen met een besparing van 4 à 5% op de loonkost en geldt ook indien er werkgelegenheid wordt overgenomen als gevolg van investeringen bij overname van een onderneming die anders mogelijk zou verdwijnen.

Voor wie?

De regeling is van toepassing op alle kmo’s in de gehele zone én op alle grote ondernemingen die investeren in een van de gemeenten die zijn opgenomen in de regionale steunkaart.

Meer weten? – Neem vrijblijvend contact op met ons.